Johanssons på Kinda kanal


Min farfars far Axel började som pråmkarl på Kinda kanal vid 15 års ålder 1895. Hans söner; Georg (min farfar), Tore och Arne gick i Axels fotspår och bedrev fraktfart och varvsverksamhet på Kinda kanal. Efter 1948 fortsatte Tore och Arne att med Linköping som hemmahamn, trafikera bland annat Göta kanal med lastfartyget AGE 1. Det gjorde de fram till 1966. Detta är grunden till mitt stora intresse för kanalen. Detta beskrivs ingående i boken "Kinda kanal och Linköpings hamn del 2".