Välkommen till min sida med information om mina böcker och föredrag.


Hjulsbrovarvet.se var sedan starten 2007 en sida där jag samlat fakta och berättelser om fartyg, platser och människor vid Kinda kanal. Materialet har jag samlat sedan 1995 och gör ännu.

År 2017 och 2021 gav jag ut böckerna Kinda kanal och Linköpings hamn - en historisk fotobok del 1 och del 2.

All den nya forskning, som genom digitaliserade arkiv ledde fram till dessa böcker, gjorde att mycket av informationen på hemsidan behövde uppdateras. Därför har jag i dagsläget valt att ta ner hemsidan med förhoppning om att i framtiden åter kunna publicera fakta om Kinda kanals fartyg. Här finns istället information om mina böcker och föredragsämnen som går att beställa.