FÖREDRAGSÄMNEN


För föreningar, evenemang och andra grupper. I mina föredrag berättar jag på ett livfullt och fängslande sätt samt visar bilder på storbild. Bra är det om det finns projektor och bildduk på plats, men jag kan även ta med utrustning som behövs. Föredragen är ca 60 minuter, men kan anpassas eller kortas efter behov.  

Följande ämnen finns att boka:


Kinda kanal
– Joakim berättar om kanalens historia och om dess betydelse för människor i dess närhet. Joakims farfar med familj bedrev fraktfart på Kinda kanal.


Linköpings första fotograf Frans Dyring
– Joakim berättar om Linköpings första bofasta fotograf och hans bortglömda fotografier från 1870-talet vilka Joakim upptäckte i ett arkiv.


När Grands serveringspaviljong blev Rydholms fotoateljé
- Berättelsen om hur ett historisk byggnad fick sin historia ändrat. Joakim berättar om sin upptäckt, att Grands serveringspaviljong i Gamla Linköping istället var fotografen Rydholms fotoateljé från 1874. Rydholm var Linköpings andra bofasta fotograf och en dåtidens kändis i Linköping och byggnaden i Gamla Linköping fick en ny historia.


Emigrationsmotverkan i Östergötland och farfar Georg i Amerika

– Joakim berättar om den nästan bortglömda tidiga egnahemsrörelsen som var stark i Östergötland kring sekelskiftet 1900, samt om sin farfar som var en av de sista emigranterna till Amerika.


”De mänsker ja aldri mött”
– Joakim berättar om hur han arbetar med att identifiera hus och människor på gamla fotografier. En berättelse om spännande upptäckter och om sådant som hittats av en slump.


Så kan man forska om ett gammalt hus
- Joakim Johansson berättar och visar exempel på hur man kan forska om ett gammalt hus.


Linköpings södra stadsdelar
- Joakim berättar om hur det såg ut förr och hur egnahemsbebyggelsen växte fram kring Ekholmen fram till dagens stadsdelar.


Välkommen att boka!