FÖREDRAGSÄMNEN


För föreningar, evenemang och andra grupper. I mina föredrag berättar jag på ett livfullt och fängslande sätt, samt visar bilder på storbild. Det är bra om det finns projektor och bildduk på plats, men jag kan även ta med utrustning som behövs. Föredragen är ca 60 minuter, men kan anpassas eller kortas efter behov.  Föredragsämnena kan till en del anpassas utifrån publikens kännedom om ämnet, mer eller mindre ingående i detaljer och efter i vilken ort föredraget hålls.

Följande ämnen finns att boka och texten kan användas som programtext:


Kinda kanals historia
– Joakim berättar om kanalens historia och om dess betydelse för människor i dess närhet. Joakims farfar med familj bedrev fraktfart på Kinda kanal samt ett reparationsvarv.


Kinda kanal och Linköpings hamn
– Joakim har givit ut två böcker om Kinda kanal. Han gör nedslag i spännande platser och bland bortglömd historia utmed kanalen och Linköpings hamn. 


”De mänsker ja aldri mött”
– Joakim berättar om hur han arbetar med att identifiera hus och människor på gamla fotografier. En berättelse om spännande upptäckter och om sådant som hittats av en slump.


Bortglömda platser i Linköping.
–Joakim berättar om platser, människor och historier i och runt Linköping, som han hittat genom arkivforskning.


Linköpings första fotograf Frans Dyring
– Joakim berättar om Linköpings första bofasta fotograf och hans bortglömda fotografier från 1870-talet vilka Joakim upptäckte i ett arkiv.


När Grands serveringspaviljong blev Rydholms fotoateljé
– Berättelsen om hur ett historisk byggnad fick sin historia ändrat. Joakim berättar om sin upptäckt, att Grands serveringspaviljong i Gamla Linköping istället var fotografen Rydholms fotoateljé från 1874. Rydholm var Linköpings andra bofasta fotograf och en dåtidens kändis i Linköping och byggnaden i Gamla Linköping fick en ny historia.


Emigrationsmotverkan i Östergötland och farfar Georg i Amerika

– Joakim berättar om den nästan bortglömda tidiga egnahemsrörelsen som var stark i Östergötland kring sekelskiftet 1900, samt om sin farfar som var en av de sista emigranterna till Amerika.


Så kan man forska om ett gammalt hus
– Joakim Johansson berättar och visar exempel på hur man kan forska om ett gammalt hus.


Linköpings södra stadsdelar
– Joakim berättar om hur det såg ut förr och hur egnahemsbebyggelsen växte fram kring Ekholmen fram till dagens stadsdelar.


Eget önskemål!

– Kom gärna med förslag på ett ämne eller plats så kan vi diskutera om jag kan göra ett spännande föredrag om ert specialämne.


Välkommen att boka!