Kinda kanal och Linköpings hamn – en historisk fotobok, del 1
Joakim Johansson, 2017


En inbunden bok på 286 sidor fylld med fotografier. Den beskriver tillkomsten av kanalen i Stångåns dalgång samt hamnen vid staden på östgötaslätten. Kinda kanal var en viktig transportled från öppningen 1870 och Linköpings hamn har varit en av Sveriges största insjöhamnar. I boken berättas om fartyg, platser och personer samt anekdoter utmed kanal och hamn. Äldre fotografier ur arkiv och privata samlingar jämförs med nytagna bilder av Linköpingsfotografen Göran Billeson.

Kinda kanal och Linköpings hamn – en historisk fotobok, del 2

Joakim Johansson, 2021

En inbunden bok på 310 sidor innehållande närmare 400 fotografier och illustrationer. Det är en fortsatt beskrivning av det som skett på och runt kanalen i Stångåns dalgång samt hamnen vid staden på östgötaslätten. Dessutom behandlas persontrafiken på sjön Roxen och båtars tidigare och senare öden runt om i Sverige. Kinda kanal var en viktig transportled från den officiella öppningen 1871 och Linköpings hamn har varit en av Sveriges största insjöhamnar. I boken berättas om fartyg, platser och personer samt anekdoter utmed kanal och hamn. Äldre fotografier ur arkiv och privata samlingar jämförs med nytagna bilder av Linköpingsfotografen Göran Billeson. 

Linköping Södra - från landsbygd till stadsdel
Joakim Johansson och Göran Billeson, 2014


Med sina drygt 600 fotografier tar boken Linköping Södra oss med på en historisk vandring från jordbruks bygd via egnahemsgårdar, industrisamhällen och miljonprogram till dagens samhälle.
Boken behandlar stadsdelarna Hjulsbro, Hackefors, Ekholmen, Ullstämma och Johannelund samt Landeryds landsbygd. Gamla fotografier ur arkiv och privata samlingar jämförs med nytagna
bilder av Linköpingsfotografen Göran Billeson. Bildtexterna är författade av hembygdsforskaren Joakim Johansson.