uppdaterad 070613

 

 

Varv

~ Kinda kanal ~

 

Mail till mig

 

 

Till menysidan

 

Utmed Kinda kanal har det funnits både erkända varv men även platser där enstaka fartyg byggts eller reparerats. Om du vet om någon mer plats så meddela mig gärna.

 

 
  Linköpings varv. Låg vid nuvarande småbåtshamnen nedanför Nykvarn. Där har byggts flera större kanalfartyg. varvsplatsens tillkomst är okänd, men troligtvis på 1870-talet i samband med Kinda kanals tillkomst. Upphörandet är också okänt, men platsen fanns kvar i mitten av 1930-talet. De sista större fartyg som byggdes på platsen var sju stycken skräddarsydda pråmar med namnet AGE under åren 1918-1919.

 

 
  Hjulsbrovarvet. Söder om Hjulsbro, reparationsvarv 1931-1948.

 

 
  Brokinds varv. Vid Brokinds samhälle sedan 1940-talet, mest för fritidsbåtar.

 

 
  Planen vid Ladugårdskällan. Den öppna platsen mittemot Tinnerbäckens utlopp i Stångån/Kinda kanal, vid nuvarande Östra Stångåpromenaden i Linköping. Där har byggts och reparerats fartyg, bland annat byggdes åren 1918-19 tio stycken flatbottnade pråmar på platsen. De fick namnet Bore samt efterkommande nummer i ordning från 1 till 10. Granne med denna öppna plan låg Johanssons och Lindroths snickerifabrik även kallat Lindroths vedgård. Där har även vissa fartyg legat som vinterliggare. När Stångåpromenaden byggdes i början av 1920-talet försvann denna upptagningsplats.

 

 
Till menysidan Bröth vid Hägerstad. Här vid sjön Åsunden byggdes lastfartyget IRIS (7181).