uppdaterad 071225

Upptagningslista

Mail till mig

 

Till menysidan

Större delen av Kinda kanals flotta under 1930- och 40-talen har legat upplagda vid Hjulsbrovarvet.

 

 

pråmen PER på land 1931

GUST. af UGGLAS, AGE 1 och KINDA vid varvet

 

Fartyg som reparerats vid bryggan eller bara legat vinterupplagda: BORE, BALDER, TASSE, IRIS, GUST. af UGGLAS, KINDA, REX, RENGEN, GUSTAF, TÄRNAN samt pråmarna BORE 10, OLLE, PER, AGE 1, AGE 2, AGE 4, LUX, KINDA 1, KINDA 2

Fartyg som legat upplagda på land vid Hjulsbrovarvet

 

 
Vintern i tur och ordning från vattnet  
1931-32 pråmen PER var först att dras upp på slipen.  
1932-33 motorfartyget RENGEN, pråmen AGE 4 och motorfartyget IRIS.  
1934-35 två AGE-pråmar, liggandes styrbord mot styrbord.  
1935-36

 

bogseraren TASSE och lastaren REX. Bygge: motorfartyget TÄRNAN. På våren 1936 motorf. TÄRNAN sjösatt och familjens utslitna bogserbåt BALDER togs upp för skrotning.  

1936-37

 

bogseraren TASSE och en KINDA-pråm. (Osäkert om det var KINDA n:o 1 eller KINDA n:o 2)  

1937-38

motorfartyget RENGEN och en pråm.  

1938-39

ångfartyget GUST. af UGGLAS låg nedmonterat vid bryggan  

1944

motorfartyget GUSTAF skrotad på slipen.  
Till menysidan

1947-48

pråmen AGE 1 ombyggd till motorfartyg.