uppdaterad 100406

Uppdateringar

 

Mail till mig
Till menysidan 2010-04-06 Motorfartyget GUSTAF har lagts ut, samt en uppfräschning av hemsidan har påbörjats  
       
  2009-03-08 en länk till ångslupen TYN på förstasidan  
       
  2008-11-28 Sidan om mig uppdaterad  
       
  2008-08-05 Fartyg utlagda; ångfartygen KNYCK, JOHN, ARLAoch ANNA  
       
  2008-08-03 Fartyg utlagda; ångfartyget ÅSUNDEN och pråmen ÅSUNDEN  
       
  2008-05-18 Nu finns en Gästboksamt fartygen TEKLA och THEODOR utlagda.  
       
  2008-03-22 fartyg utlagda; KNUT, KLAS, ATLAS, ATLE, GERDA  
       
  2008-03-03 Ny sida om Bilder samt sidan med reseberättelser uppdaterad med bilder.  
       
  2008-02-22 Ny sida om pråmsläpet med BORE fartyg utlagda; NILS, RAGNAR, SANDVIK/ÖRN, SJÖBJÖRN, SVENSKE, SYLVIA, PRIMUS och MARIA  
       
  2008-02-16 fartyg utlagda; REX, IRIS, IRIS, FRAM, FRAM, FRAM.  
       
  2008-02-07 Sidan Efterlysningar tillkom  
       
  2008-01-30 Sidan om mig uppdaterad  
       
  2008-01-07 uppgifter om RENGENs öde uppdaterad  
       
  2008-01-01 Första sidan uppdaterad  
       
  2007-12-25 bogseraren BALDER och bildsida om densamma.  
       
  2007-12-22 bogseraren TASSE uppdaterad samt en bildsida om samma fartyg. GENERAL BOY och BOY utlagda  
       
  2007-12-21 bogseraren BORE kompletterad med bildsida  
       
  2007-12-20 bogseraren BORE utlagd och AGE 2 och UNO kompletterade.  
       
  2007-12-16 Ångslupen EJDOR, IDA - UNO och HORN utlagd samt Hamnar och Bryggor uppdaterad.  
       
  2007-11-07 Ångslupen PONY utlagd  
       
  2007-10-28 Ångsluparna TANNEFORS och FLINK utlagda  
       
  2007-10-02 Fartygen KOLVIKS ÅNGSÅG och NYA KINDA utlagda  
       
  2007-10-01 bogseraren TÄRNAN uppdaterad med bilder samt FIX utlagd samt länkar uppdaterade  
       
  2007-09-16 Tre passagerarfartyg med namnen KIND utlagda  
       
  2007-09-02 Ångfartyget TRANSPORT utlagt  
       
  2007-09-01 Ångfartyget BORE utlagt  
       
  2007-08-27 Ångfartyget GRIPEN utlagt och rättelse LINNÉ  
       
  2007-08-26 Motorfartyget JAL utlagt  
       
  2007-08-20 Besökare kom med uppgift om bogseraren TÄRNAN  
       
  2007-08-15 efter förfrågan bogseraren UNDINE  
       
  2007-08-04 Bilder på AGE 1 och AGE 4  
       
  2007-08-03 de fyra fartygen med namnet TÄRNAN utlagda  
       
  2007-07-19 fartyget ÅSUNDEN - TURIST utlagd  
       
  2007-07-15 fartyget GUST. af UGGLAS utlagd  
       
  2007-07-13 fartyget BROKIND med dikt utlagd  
       
  2007-07-12 fartygen LUX och RENGEN utlagda  
       
  2007-07-11 fartygen AGE 2, NIX och HÄGERN samt förklaring till den gamla Hjulsbrovarvsbilden utlagda  
       
  2007-07-08 Lastaren Linné och beskrivning av AGE-pråmarna utlagda  
       
  2007-07-03 lista på Kanalmänniskor utlagd  
       
  2007-06-24 ny båt i listan Express, ändringar på vraksidan, källor tillkom.  
       
  2007-06-23  menysidan tillkom och pråmen AGE 4 utlagd.  
       
 

2007-06-20

 Sidan om Hjulsbrovarvet är uppdaterad och sidan om vrak är ny  
       
 

2007-06-17

 På sidan om Hjulsbrovarvet finns en ny länk till bilder från varvet  
       
  2007-06-03 Start av sidan  

Till menysidan