uppdaterad 070819

 

Bogsermotorfartyget UNDINE

En ranglig bogserare vid Bestorpssågen

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: UNDINE  
Till Fartygslistan Byggd: 1860 på Lindholmens varv, Göteborg  
  Skrov: stålskrov  
  Längd:  15,24 m  
  Bredd:  2,82 m  
     
   
 

Följande uppgifter med kursiv text är hämtad ur boken ”alla våra ångslupar”:

 
     
  År 1860 byggdes ångslupen med stålskrov på Lindholmens varv i Göteborg. Beställare var Ångslupsbolaget Föreningen, Stockholm.  
  Ångmaskinen utvecklade 12 hkr (3 nhk)  
  Ångslupen som döptes till JOSEPHINE var lång, smal och rank, och hade en lokomotivpanna samt ett kort suntak i aktern.  
     
  Fartyget ersattes av en ny JOSEPHINE 1864. Troligen såldes hon till Norrköping.  
  Därifrån såldes hon som JOSEPHINA till Västervik 1866 för att insättas i trafik till Gamleby.  
     
  Hon såldes vidare till brukspatron A. de Maré, Ankarsrum för att användas i insjötrafik. Hon omdöptes till UNDINE och ombyggdes på 1920-talet till motordrift. Hon skulle ha tagits ur trafik i slutet av 1920-talet.  
     
  På något sätt hamnade båten sedan på Kinda kanal för på 1930-talet drog hon timmer till sågen i Bestorp. Som ägare stod Bestorps Ångsåg och en viss Nordman.  
  UNDINE hade en tvåcylindrig råoljemotor som ofta innebar problem. Båten var som tidigare nämnt mycket lång, smal och rank.  
  Man använde båten till att dra timmer ända in på 1950-talet.  
     
  Möjligtvis kan hon ha varit hemmahörande i Motala ett tag på 1950-talet (osäkert).  
 

 

 
  Fartyget ska enligt uppgift ha legat länge i Linköpings hamn. En tekniker vid namn Haraldsson köpte skrovet och plastade det, det var dock inte bra så det gick till skrotning.  
     
  Bo Ask från Sundsvall berättar...  
Till Fartygslistan

Till menysidan

...om den lilla bogseraren UNDINE som tillhörde Sågen i Bestorp på 30-talet. Min far jobbade ombord på båten och drog timmer till sågen. Han hette Knut Ragnar Ask född 1923 i Arnebo och uppväxt i Sätra / Bestorp. Han jobbade där ombord innan han tog körkortet och sedan körde han deras lastbil och taxi i Bestorp.
Ångmaskinen i Sågverket i Bestorp finns uppe i Lima i Dalarna på ett museum.