uppdaterad 080322

 

Bogserångfartyget TRANSPORT

Holländsk bogserare passerade Sverige och blev finsk

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta  

 
  Namn: TRANSPORT  
Till Fartygslistan Byggd: Rotterdam i Nederländerna  
  Skrov Stålskrov  
                                                                                                             TRANSPORT vid Brokind sluss      
 

                                                                                                     med AGE-pråmar i bakgrunden 1920-tal

 
 

Bogseraren byggdes med stålskrov i Rotterdam i Nederländerna. Hur länge fartyget varit i Sverige och när det fick namnet TRANSPORT är okänt.

 

 
  Hon kom till Linköping första gången 1918 med skepparen A. Modig. Ägare skulle ha varit G. Gustafsson AB.  
     
  År 1919 var skeppare A. Gillström befälhavare och 1920 var det Albin Julius Tell. Samma säsong var Alf Löf, Linköping med i besättningen.  
     
  År 1921 var E. Ahlgren befälhavare och samma år byttes han av med skeppare O. Johansson. År 1923 var det Wilhelm Pettersson och sen A.J. Tell som stannade även 1924.  
     
  De var fyra personer i besättningen. Frakterna gick ofta till Stockholm med vedtransporter, och på återvägen tog de tegel från Beatelunds tegelbruk och fraktade det till Motala och kraftstationsbygget där. Löf blev rorgängare på TRANSPORT säsongen 1924, även om de inte gick så många båtfärder för det var kanalhistoriens mesta högvatten, så att TRANSPORT inte kunde gå.  
     
  Om Löf berättades följande i en tidningsintervju: ”Vid invigningen av Stockholms stadshus år 1923 hade han just kommit till Riddarfjärden med TRANSPORT av Linköping. Det skulle anordnas regatta framför hedersgästerna i stadshuset, men det var kav lugnt, och lilla TRANSPORT fick i hastigheten order av det panikslagna hamnbefälet att dra alla segelbåtar i en runda på fjärden ’för att visa att di kunne röre på sig’  
     
Till Fartygslistan

Till menysidan

År 1926 var Löf befälhavare på TRANSPORT. I Linköpings hamndagböcker står för vintern 1926-27 att fartyget sålts, vilket också gjorts, till Finland. Löf gick med fartyget till Söderköping där en finsk besättning tog över och mönstrade på för vidare färd.