uppdaterad 080518

 

Bogserångfartyget THEODOR

Från Falkenberg kom denna bogserare

Mail till mig

 

     
Till menysidan THEODOR var ett bogserfartyg som togs till Linköping från Falkenberg av kapten Anders Mattson som även var fartygets befälhavare.  
     
Till Fartygslistan Den 15 juni 1871 började fartyget dra pråmar och frakta gods på Kinda Kanal. Fartyget antecknades detta datum för första gången i Linköpings hamndagböcker.  
     
1 nyläst = 4251 kg Fartyget gick 4,5 fot djupt (ca 1,2 meter) och mätte fyra nyläster (ca 17 ton). Ångmaskinen utvecklade 15 hkr.  
1 fot = 29,69 cm

 

 
  Ägare år 1871 var bryggare Ludvig Brogren, Linköping. Han startade Linköpings bryggeri i samma veva.  
     
  Från 1873 var skeppare A.G. Boman befälhavare.  
     
  THEODOR drog då pråmar som tillhörde Mjölsefall Sågbolag. Hon besökte inte Linköping alltför ofta, det dröjde faktiskt till 1880 innan hon återigen kom dit.  
     
  Hon tillhörde sedan, eller var på något sätt engagerad vid Hycklinge Sågverksbolag.  
 

 

 
 

Skeppare Boman fortsatte att vara befälhavare förutom åren 1882 och 1887 då det var Anders Mattsson.

 
     
  1888 var hon ej i Linköping men 1889 kom hon med skeppare A. Norling det är också sista året hon omnämns i Linköping. Det är oklart om hon fanns kvar i Kindasjöarna längre.