uppdaterad 080518

 

Bogserångfartyget TEKLA

ett Linköpingsbygge

Mail till mig

 

     
Till menysidan

Fartyget byggdes med stålskrov i Stockholm år 1866 och fick namnet TEKLA.

 
Till Fartygslistan    
1 nyläst = 4251 kg Fartyget som gick fem fot djupt (ca 1,5 meter) och mätte fem nyläster (ca 21 ton), hade svartmålat skrov och en ångmaskin som utvecklade 12 hkr.  
1 fot = 29,69 cm    
  År 1871 var C. Loftman, Linköping redare för fartyget.  
     
  Befälhavare 1871-1894 var J.B. Johansson.  
 

 

 
  År 1882 var för året F. Fager skeppare.  
     
  Åren 1895-96 var J. Andersson skeppare och därefter nämns hon inte mer i Linköpings hamndagböcker.  
     
  Det finns mig veterligen endast två bilder på TEKLA. Det är när hon ligger i Linköpings hamn vid Linköpings ångsåg (nedanför nuvarande värmeverket). Se bild här och här i Östergötlands länsmuseums arkiv