uppdaterad 071001

 

Bogsermotorfartyget TÄRNAN

Brobyggarhjälp

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: TÄRNAN  
Till Fartygslistan Byggd: okänt  
  Skrov: trä  
  Längd:  11 m  
     
 

Var motorfartyget TÄRNAN var byggd är okänt. Hon hade träskrov och hade en råoljemotor inmonterad.

 
     
  Ägare från 1925 var Alf Löf som själv var befälhavare ombord 1925-193?.  
     
  Med TÄRNAN bogserade Löf pråmen PER.  
     
  På 1950 och 60-talen var Rune Hjelmérus ägare av fartyget på vilken han utbytte däcket mot plåt. När vägbron på väg 34 byggdes över Lilla Rengen vid Brokind hjälpte Hjelmérus till med TÄRNAN. Det var is och det gick hål i skrovet. Han tog upp fartyget på land och lagade med en plåt.  
 

 

 
  År 1968 fanns hon kvar och hade fått en ny motor för 8.000 kronor och gjorde 8 knop. Den kostade 10.000 kronor. Han sålde fartyget till Åtvidaberg.  
     
  Bo Ask från Sundsvall berättar:  
 

Troligen användes TÄRNAN när de byggde bron över till Hackelboö i Järnlunden också. TÄRNAN såldes av Hjelmérus i Brokind efter 1967. Därefter tog köparen TÄRNAN till kajen vid Göta lantmän i Linköping nedanför Nykvarns sluss och där plastades hon. Det var nog sista gången jag såg TÄRNAN.

Jag har bilder på TÄRNAN då hon låg vid Brokinds Varv 1967. Var även ombord på TÄRNAN då 1967-68 då hon låg vid Brokinds varv hos Hjelmérus.

 
    

Foto: Bo Ask, 1967 vid Brokinds varv.

 
     
Till Fartygslistan Detta är så vitt jag vet de enda fotografierna på TÄRNAN. Lägg märke till bensinpumpsskylten på bryggan "Caltex".  

Till menysidan