uppdaterad 080216

 

Bogserångfartyget TÄRNAN

1910-talets Tärna i Linköping

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: TÄRNAN  
Till Fartygslistan Skrov: Träskrov  
  Hemmahamn: Linköping  
       
 

Fartyget var byggt med träskrov och ägdes av G. Gustafsson AB.

 
     
  År 1910 när hon första gången nämns i Linköping var skeppare Axel Johansson befälhavare, och bogserade pråmarna TÅNGSTAD N:o  2 samt TÄRNAN N:o 1 och N:o 2.   
  Åren 1911-13 var Gerhard Svensson befälhavare.       
  Åren 1915-16 var W. Andersson befälhavare och bogserade GREBO N:o 1.  
  Under 1916 var det även E. Halldén  
  År 1917 kapten Gustafsson.  
Till Fartygslistan 1918 W. Andersson och Otto Fritoff.  

Till menysidan

1919 W. Andersson. Det året var det sista som hon trafikerade Linköpings hamn.