uppdaterad 070803

 

Bogserångfartyget TÄRNAN 

Tinnerbäckens Tärna

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: TÄRNAN  
  Skrov: Stålskrov  
  Hemmahamn: Tinnerbäcken, Linköping  
     
  Fartyget ägdes med stor sannolikhet av Wilhelm Scherling som hade ett Vedsågeri i bostadsområdet Tinnerbäcken, Linköping. Fartyget var oregistrerat.  
     
  År 1888 nämns i Linköpings hamndagböcker, att ångaren TÄRNAN varit vinterliggare i Tinnerbäcken. Under året var bogserarens skeppare Adolf Fredrik Fredriksson. Samma år alternerade C. Bergström, Hj. Bergström, G. Bergström och E. Bergström som befälhavare.  
     
  TÄRNAN bogserade pråmarna TÅNGSTAD N:o 1 och N:o  2 och det var ved som fraktades.  
     
  År 1889 blev Oskar Lindberg skeppare. Under 1890 var ägaren Scherling själv skeppare och kom i fortsättningen att byta av skepparna då och då under åren.    
  År 1891 fördes fartyget av O. Andersson och A. Larsson. 1892 Fredriksson och 1894 H. Nykman, sedan fortsatte Lindberg.  
 

1897 var Scherling och sedan C.J. Ström skeppare. 1898 var det Sundström och Scherling. År 1899 var det skepparna Carlsson och Scherling.

 
  År 1900 var det Carlsson, O.A. Pettersson och Carl Pettersson.  
  År 1901 var det Scherling själv igen.  
  1902-03 var det C.A. Sjögren.  
Till Fartygslistan

Sedan nämndes hon inte förrän 1905 med Carlsson.

 

Till menysidan

1906 var det Jakobsson och 1907 Pettersson. Sedan nämns hon inte mer