uppdaterad 071028

 

Ångslupen TANNEFORS

skötte passagerartrafiken inom Linköpings stad

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: TANNEFORS - TRAFIK  
Till Fartygslistan Byggd: 1909 på Wilhelmsbergs varv i Göteborg  
  Skrov: Stålskrov  
     
 

Ångslupen beställdes av aktiebolaget Tannefors Ångslups AB i Linköping och byggdes med stålskrov år 1909 på Wilhelmsbergs varv i Göteborg.

 
 

 

 
  Ångslupen TANNEFORS tog över lokaltrafiken invid Linköping efter ångslupen FLINK.  
     
  Befälhavare på TANNEFORS under åren 1910-17 var Kapten Axel Ekeroth.  
 

 

 
  Det är oklart när fartyget såldes från Linköping, möjligt är att det skedde när Ekeroth slutade 1917.  
     
  Fartyget omdöptes senare till TRAFIK. Senare ägare var Martin Ångqvist i Stockholm.  
 

 

 
 

Ångdriften fick även ge vika för motordriften.

 
     
  TRAFIK såldes 1925 till Franska Kongo.