uppdaterad 080217

 

Lastångfartyget SYLVIA (4022)

lastare med Söderö som hemmahamn

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: SYLVIA  
Till Fartygslistan Byggår: 1901 i Norrköping  
  Skrov: Stål  
  Längd: 21,99 m  
  Bredd: 4,54 m   
  Djup i rum: 1,49 m  
  Djupgående: 1,99 m  
  Bruttodräktighet: 74,75 ton  
  Nettodräktighet: 36.79 ton  
  dräktighet under däck: 53,36 ton  
  lastförmåga: 110 ton  
     
  Fartyget byggdes av stål på klink år 1901 av A/B Mekaniska Verkstaden Vulcan i Norrköping. Ångmaskinen utvecklade 48 hkr.  
     
  Den 20 okt. 1901 kom hon till Linköpings hamn första gången med kapten Gustaf Oscar Johansson som befälhavare.  
     
  Fartyget som fick namnet SYLVIA anmäldes till registrering den 2 juni 1902, och fick reg.-nr 4022. Hemorten var Söderö och hon tillhörde förre förvaltaren Edvin Bagge bosatt i Linköping. Befälhavare blev G.O. Johansson i Linköping. Bagge anmälde den 12 maj samma år ångarens totala dräktighet.  
     
  Ett mätbrev daterat den 26 okt. 1901 utvisar 21,99 ton? (Troligtvis är det längden som har blandats ihop.)  
     
 

Den 27 maj 1902 anmälde ägaren att fartyget endast användes i fraktfart inomskärs, klass: Inre Fart.

 
     
  Den 30 nov. 1903 antogs bolagsordning för rederi aktiebolaget SYLVIA, till ändamål att idka rederirörelse. Bolagets styrelse fick sitt säte i Linköping och utgjordes av verkställande direktören och förvaltaren Edvin Bagge i Linköping, godsägaren, friherre Johan Beck-Friis på Söderö, Kättilstads socken, samt grosshandlaren Eric Ericsson i Norrköping. Firman tecknades av verkställande direktören och vid förfall för honom, av styrelsens båda övriga ledamöter gemensamt.  
     
  SYLVIA drog pråmarna SÖDERÖ N:o 1 och SÖDERÖ N:o 2 med ved och kol till Linköping. 1904 blev D. Pettersson befälhavare. År 1905 tog Alexander Modig över.  
     
 

Nytt certifikat utfärdat den 21 dec. 1907.

Hemort Linköping. Tillhör rederi aktiebolaget SYLVIA, vars styrelse har sitt säte i Linköping. Befälhavare var Alexander Modig i Borgs socken, och Löts församling i Östergötlands län.

 
     
  Efter 1907 nämns hon inte i Linköpings hamn fler gånger.  
     
  Nästa certifikat utfärdades den 6 april 1911 och hemorten var då Stockholm. Fartyget tillhörde Kommanditbolaget B. E. Lundström & C:o. Befälhavare Alexander Modig, då bosatt i Gröndal i Brännkyrka socken.  
     
Till Fartygslistan Fartyget ommättes i Stockholm den 17 mars 1911 till 32,00 nettoton.  
     

Till menysidan

Skrotad 1959