uppdaterad 080217

 

Bogsermotorfartyget SVENSKE

Björkforsbogserare

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: SVENSKE  
Till Fartygslistan Skrov: trä  
     
  Fartyget var byggt med träskrov. Det hette SVENSKE och drog ihop timmer i Björkforsviken i sjön Åsunden. Hon var i Linköping första gången 1922 med skeppare Carl Norrman som var befälhavare till 1928.  
     
  Hon tillhörde Danielssons Exporthyvleri i Norrköping och bogserade pråmen Nävekvarn II.  
     
  1927 var skeppare Gustaf Werner Andersson befälhavare och 1929 var Gillis Bjärne befälhavare, båda från Björkfors. Det är okänt hur länge båten fanns kvar vid Björkfors.