uppdaterad 080217

 

Bogserångfartyget SJÖBJÖRN

en Linköpingsbogserare

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: SJÖBJÖRN  
Till Fartygslistan Skrov: stål  
     
  Bogseraren SJÖBJÖRN var byggd med stålskrov. Hon anlöpte Linköpings hamn första gången den 23 juni 1916 och sista gången 1923.  
     
  1916 var Johan Wilhelm Pettersson skeppare. På våren 1918 avbyttes Pettersson av Gustaf Cederberg som i sin tur avlöstes av Oskar Hagert.  
     
  Den 16 juli 1918 drog hon pråmen AGE 1 med 111.600 kg lera.  
     
  Hon bogserade pråmarna TÄRNAN 1, 2 och 3, OPPHEM 1, KINDA 2 och 5, AGE 1, 2, 3 och  4.  
     
  Från 1919 var Wilhelm Pettersson återigen skeppare. Hon ägdes av G. Gustafsson AB, men när detta bolag trädde i likvidation 1922 såldes fartyget därefter. 1923 är hon sista gången i Linköping.