uppdaterad 080217

 

Lastångfartyget SANDVIK

Lastångfartyget ÖRN (3142)

ett Linköpingsbygge som lämnade stan flera gånger men återkom

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: SANDVIK - ÖRN  
Till Fartygslistan Byggår: 1897 i Linköping  
  Skrov: trä  
  Längd: 24,16 m  
  Bredd: 4,70 m  
  Djup i rum: 2,28 m  
  Skrotad: 1934 i Linköping  
     
  "Skruvångfartyget" byggdes med skrov av furu på kravel på järnspant år 1897 i Linköping. Byggare var Adolf Fredrik Fredriksson. Fartyget var försett med fällmast och uppmättes i Linköping den 5 juli 1897 till 51,25 nettoregisterton.  
  Ångmaskinen som inmonterades utvecklade 12 hkr.  
     
  Den 29 juni 1897 står i Linköpings hamnstyrelses dagböcker att ångf. SANDVIK var nybyggt.  
     
  Fartyget anmäldes till registrering den 1 mars 1898 med namnet SANDVIK och Linköping som hemmahamn, reg.-nr 3142 med signalbokstäverna JHLS. Ägd av ett rederi med flera delägare och med "lazarettsläkaren" Johan Wilhelm Hallin som huvudredare och sjömannen Adolf Fredrik Fredriksson som befälhavare. Fartygets namn, SANDVIK, var uppkallat efter Dr. Hallins egendom Sandvik vid sjön Roxens norra strand.  
  Fredriksson förde SANDVIK som skeppare till och med 1909 då fartyget nämns för sista gången i Linköping.  
     
  Skeppsbyggmästaren C. J. Johansson i Norrköping anmälde den 10 april 1911 att ångaren SANDVIK blivit förbyggd till såväl bordläggning som däck och öfverbyggnad jämte inredning ”så att den nu är helt förändrad emot vad han förut varit”. Samma år begärdes namnändring till ÖRN, vilket beviljades den 11 april.  
  Fartyget ommättes i Norrköping den 5 maj 1911 till 49,87 nrt.  
     
  Den 7 maj kom ÖRN till Linköpings hamn första gången med A. Larsson som befälhavare.  
 

 

 
  Certifikat den 2 juni 1911. Ångfartyget ÖRN, ex ”SANDVIK”, med hemort Linköping, tillhör Linköpings Transport och Trävaruaktiebolag med Oskar Fredrik Larsson som befälhavare.  
     
  År 1912 var B.P. Sjödin befälhavare. År 1913 var hon vinterliggande ända till augusti då S. Hilding var befälhavare. Samma år fördes hon av N. Åberg.  
     
  Fartyget ommättes ännu en gång, i Stockholm den  4 juli 1916 till 45,59 nrt.  
     
  Certifikat den 5 sept. 1916. Hemort Ljusne, tillhör Ljusne-Woxna Aktiebolag. Befälhavare var Gustaf Oskar Johansson. Bolaget hade inköpt ÖRN för 20.000 kronor.  
     
  Certifikat den 17 okt. 1916. Hemort Stockholm. Tillhör rederi med flera delägare och med skeppsmäklaren Gustaf Olows som huvudredare och ägare till 10/25-delar. Inköpt för 25.000 kronor.  
     
  Certifikat den 3 maj 1917. Hemort Helsingborg. Tillhör grosshandlaren John Ivar Nicklasson. Befälhavare var N. P. Andersson, bosatt  i Höganäs. Fartyget inköpt för 31.000 kronor.  
     
 

Certifikat den 6 april 1918. Hemort Göteborg. Fartyget tillhör Stockholms Vedaktiebolag, vars styrelse har sitt säte i Stockholm. Befälhavare Emanuel Johansson.

Kapten Gideon Lundahl i Göteborg transporterade köpehandling av den 19 mars 1918 på Stockholms Vedaktiebolag för 60.000 kronor.

 
     
  Certifikat den 30 december 1918. Hemort  Göteborg. Tillhör Västkustens Transportaktiebolag, vars styrelse har sitt säte i Stockholm. Emanuel Johansson fortfarande befh.  
     
 

Certifikat den 29 juli 1921. Hemort Göteborg. Tillhör Hisingstads Mekaniska Verkstads A/B i Göteborg, som köpt fartyget den 10 september 1920 för 10.600 kronor.

 
     
  Efter att ha gått i skilda vatten återvände ÖRN så till Östergötland.  
  Certifikat den 24 juli 1924. Hemort Linköping. ÖRN tillhör disponent John Marcus Nyström.  
     
  Nyström stod på pappren medan bröderna Sundin drev ÖRNs rederi med ÖRN sedan Sundins bolag gått i konkurs. Skeppare Birger Sundin var befälhavare. 1930 blev skeppare Oskar Hagert befälhavare och bogserade pråmen AGE 1. 1931 tog Birger Sundin över igen.  
     
  Enligt muntlig uppgift förhyrde skepparen Elof Ahlström ÖRN när hans eget fartyg GUST. af UGGLAS var i dåligt skick. Detta bekräftas genom Linköpings hamndagböcker att han åren 1932 och 1933 bogserade pråmen LUX med ÖRN. Gustaf Karlsson hyrde också ÖRN och drog pråmarna KINDA 1 och KINDA 2.  
     

Till Fartygslistan

Till menysidan

Hösten 1934 såldes fartyget till köpman Folke Hell i Linköping för 300 kronor och för nedskrotning.

Enligt en gammal badvakt från Linköping så skrotades ÖRN på 30-talet mittemot kallbadhuset i Linköping. Således vid kaj nedanför nuvarande Drottningtornet.

ÖRN kondemnerades under 1934 tillsammans med pråmarna TÄRNAN IV och TÄRNAN V, vilket anmäldes av Marcus Nyström