uppdaterad 080216

 

Lastmotorfartyget REX (7161)

Linköpings första motorfartyg

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: REX  
Till Fartygslistan Byggår: 1910 i Linköping  
  Skrov: trä på kravell på stålspant  
         
 

  Mått år 1910    

Mått efter ombyggnad år 1928  
  Längd: 24,31 m  24,25 m

REX på land vid Hjulsbrovarvet med TASSE i förgrunden vintern 1935-36, del av foto.    J. Johanssons arkiv

 
  Bredd: 4,81 m 4,75 m  
  Djup i rum: 1,72 m 1,96 m  
  Djupgående: 1,25 m    
  Bruttodräktighet: 77 ton 82,93 ton  
  Nettodräktighet: 57,05 ton.    
  Lastförmåga: 125 dvt    
         
         
         
         
     
  Fartyget byggdes av trä på kravell på stålspant år 1910 i Linköping. Byggare var Adolf Fredrik Fredriksson. Fartyget byggdes som motorpråm och registrerades som REX 7161. Senare hade hon signalbokstäverna SGBM.  
     
  Den 21 juni stod i Linköpings hamnstyrelses dagböcker att motorpråmen REX var nybyggd. Hon var det första motorfartyget i Linköping.  
     
 

Fartygets befälhavare var Axel Johansson, Styrmansgatan 3 Linköping.

 
     
  Ägare från år 1915 var Linköpings Förenade Rederier. I juli 1916 blev Werner Johansson näste befälhavare. 1918 nämns hon inte i Linköping. 1919 -1923 var Gust. Karlsson befälhavare. Därefter nämns hon inte i Linköpings hamn förrän hösten 1928.  
     
  Den 25 jan. 1928 köptes REX av K. A.Gustaf Groth för 2.000 kr. På Sjötorps varv förbyggdes fartyget av ek och furu på kravell.  
     
 

Fartyget köptes tillbaka till Linköping den 7 juli 1928 för 13.000 kr av Harry Sundin.

Rorgängare var Harrys bror Gunnar Sundin. Maskinist var T. Johansson från Västra Harg.

Harrys son Hans Sundin berättade att fartygets motor byttes ut mot en bensinmotor som utvecklade 60 hkr. Vid första turen med motorn så skar den i Kalmarsund. Harry skulle då ha sålt REX direkt på plats.

 
     
  År 1929 hölls en exekutiv auktion. Okänt utfall.  
     
 

Den 2 mars 1931 återförvärvades M/F REX av Gustaf Groth, Sjötorp för 8.200 kr.

Motorn som satt inmonterad i fartyget utvecklade 20 hkr och var av fabrikat Skandiaverken AB i Lysekil.

 
     
 

Samma år köptes fartyget av Ada Matilda Pettersson, d. 1940 i Rimforsa.

Befälhavare på REX under året 1931 var flera, nämligen; Ludvig Jonsson (kusin till Pettersson), P.G. Rosén, Otto Martin Andersson och Johan Axel Erik Thyselius. År 1932 var det Ludvig Jonsson.

 
     
  Styrman/Maskinist var Gunnar Jonsson, hans son berättade att REX låg mycket i Söderköpings varv.  
     
  Den 21 mars 1940 blev Hedvig Elisabeth Jonsson, Ludvig Jonssons maka, ägare av fartyget.  
     
 

Den 15 april 1940 köptes REX av Frithiof Källsson, Lidköping och Nils Gustav Evald Andersson, Kållandsö, för summan 21.000 kr. Källsson ägde ¼ del och Andersson resterande ¾ delar i fartyget.

Befälhavare var: A. Andersson 1940-42, Oskar Vilhelm Thorstensson 1943, Nils Andersson 1944-49, Karl Martin Leckström från 1950 till troligtvis 1958.

 
     

Till Fartygslistan

Till menysidan

År 1958 såldes REX till Sven Larry Hansson, Grönhögen, Öland för 22.000 kr. Han förde fartyget under eget befäl. I mars 1958 ansökte Hansson om att få byta fartygets namn till EKEFJORD. Detta beviljades dock inte. REX av Grönhögen grundstötte den 21 oktober 1961 strax efter 0400 på kolastenarna vid Hanö och blev vrak. Lasten bestod av Ytong, och färden gick från Grönhögen mot Åhus. Skepparen hade somnat vid ratten.