uppdaterad 080107

 

Pråmen AGE n:o 5 

Motorlastfartyget RENGEN (7022)

Kinda kanals bredaste fartyg

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: AGE n:o 5 - RENGEN  
Till AGE-pråmarna Byggår: 1919 på Linköpings varv  
  Skrov: Furu på järnspant  
  Längd: 23,99 m  
  Bredd: 4,78 m  
  Djup i rum: 1,69 m   
  Djupgående: 1,50 m  
  Nettodräktighet: 45.13 ton  
  Bruttodräktighet: 65.89 ton  
  "Dräktighet under mätningsdäck": 57.88 ton  
  Lastförmåga: 110 d.w.-ton. Last 90 ton  
       
  Pråmen AGE 5 byggdes med skrov av furu på järnspant på Linköpings varf år 1919, och var troligtvis det sista stora fartyget som byggdes i Linköping.  
     
  Fartyget fick en råoljemotor på 60 hkr inmonterad 1924 och registrerades samma år av Linköpings Förenade Rederier AB som motorfartyget RENGEN 7022 med signalbokstäverna KFHR.  
     
  Fartyget behöll till en början som motorfartyg samma utseende, styrhytten var dock bredare än de övriga AGE -pråmarna.  
     
  Den 5 okt. 1924 nämns RENGEN första gången i Linköpings hamn med Allan Sigvardsson som befälhavare. Han var befälhavare till 1929.  
  Säsongen 1927 hoppade skeppare Sigurd Andersson in ett tag som befälhavare och 1929 skepparna A. J. Tell och P. A. Jacobsson.  
     
  År 1930 såldes RENGEN till skeppare, Gustaf Oskar Johansson, Linköping som själv förde befälet.  
     
 

Gustaf Oskar Johansson kallades allmänt för "Jon", och bland de sjöfarande för "Fylljon" (det senare bör ses som ett skämtsamt omdöme och inte tolkas som något av ordets betydelse)

 

Följande har berättats om skeppare Gustaf Oskar Johansson och pråmskeppare Josef Bergström från Björkfors:

Det var ombord på RENGEN ute på Roxen. "Jon" hade kokt ärter men de blev inte riktigt kokta. "Jon" å Josef  tog ärtera å hiva ut dom från båten.

-"Ska vi ta spisen mä?" sa Josef.

Straxt därpå flöt okokta ärter omkring på Roxen och på botten låg en järnspis.

 
     
 

Nedanför Brokinds sluss finns en prick som man skulle hålla utanför med fartygen, men det gick att gå på tomme (utan last) innanför den. När "Jon" kom och gled sakta med RENGEN innanför pricken så sa slussvaktaren i Brokind, Gustaf Adolf Andersson:

-"Ida´ ä Jon fuller!"

 
     
  RENGEN var det bredaste fartyget på Kinda kanal och fastnade ibland i Brokinds sluss som är den smalaste. När det var lastat överfullt med massaved tänjdes relingarna ut. Då kunde det hända att fartyget hängde sig i slussen. Då var det enda att plocka ur all last tills man kom loss och sedan lasta allt igen.  
     
  När Tinnerbäcksbadet byggdes i Tinnerbäcksravinen i Linköping i mitten av 1930-talet (1935?) transporterades sand från Varamon i Motala dit. Det skedde med hjälp av RENGEN som gick till Nykvarns sluss, varifrån man forslade sanden på land.  
     
  Vintrarna 1932-33 och 1937-38 låg fartyget upplagt på slipen vid Hjulsbrovarvet.  
     
  År 1940 såldes fartyget till G.L.E. Johansson i Kållandsö. Det var troligtvis då som hon ombyggdes, fick en annan överbyggnad och ny färg. Hon fick också nya signalbokstäver, SGAW.  
     

 

 

 

 

 

 

Till AGE-pråmarna

 

Till Fartygslistan

Han sålde i sin tur fartyget 1944 till Karl Axel P. Pahlsjö och Gösta Johansson i Vadstena. De anställde Erik Björkroth från Vadstena som skeppare.

Björkroth har berättat att han själv köpte fartyget. Efter några år föreslog Gösta Johansson från Sörmland ett byte med RENGEN mot hans eget fartyg HJELMAREN, bytet fullbordades.

Gösta Johansson står som ägare 1949. De båda bytte sen tillbaks sina fartyg. Björkroth uppehöll transporter med RENGEN till den 29 sept. 1965, då fartyget låg för kaj i Oxelösunds hamn. Hon blev påseglad på natten av danska STEGSVIK och det var knappt att besättningen klarade sig då RENGEN sjönk. Lasten bestod av järntackor. Skrovet blev 46 år

 

 
  Som alltid med uppgifter som kommer från hörsägner så finns uppkommer alltid frågan om vad som är rätt. Jag har hört talas om att resterna av RENGEN togs upp med kran och blev fyllning. Men detta har dementerats med att vraket lyftes lite och drogs över på "andra sidan" så vraket inte skulle ligga i vägen för sjöfarten. Någon som vet mer om detta?  
     

Till menysidan