uppdaterad 070713

 

 

 

REDERIER och BOLAG

~ Kinda kanal ~

Utförligare texter kommer i sinom tid

 

Mail till mig

 

 

 

Till menysidan Björkfors aktiebolag  
 

Ett bolag som drev Björkfors sågverk från 1870-talet. Ägde ångfartygen BJÖRKFORS N:o 1(2189), BJÖRKFORS N:o 2, GENERAL BOY, PONY och KNYCK. Pråmarna B.A.B. N:o 1 - N:o 12. (B.A.B. stod för Björkfors AB) mot slutet av 1880-talet verkar fartygen ha lämnat bolaget, så frågan är hur länge bolaget fanns kvar.

 

 
  Hycklinge Sågverksbolag.  
  Innehade ångfartygen ARLA, BOY, THEODOR, EXPRESS, PRIMUS, GRIPEN, GUST. af UGGLAS, HORN, IRIS, TEKLA.

Pråmarna M.S.B. N:o 1 - N:o 7, H.A.B. N:o 1 - N:o 11. (möjligtvis samma pråmar fast med annat namn?)

 
     
  Kinda Transportaktiebolag  
  Bolaget bildades 1904 med Gustaf Gustafsson, Räfshult, Hycklinge som direktör. Deras ändamål var enligt bolagsordningen att efter inköp av av ångfartygen NYA KINDA och KINDA med pråmar besörja person- och godstrafik på Kinda Kanal och andra farvatten.  
  Linköpings Transport- och Trävaruaktiebolag  
 

Bolaget startades 1908 av Gustav Nilsson. Bolaget hade sin brädgård vid Nya Tanneforsvägen (som byggdes 1898) i Tannefors. Bolaget bedrev samtidigt fraktfart på Kinda kanal och ägde fyra ångfartyg jämte ett flertal pråmar. Nilsson var huvudredare för fartygen. Bolaget bedrev sjöfart sista året 1914.

De fyra fartygen var: lastångfartyget DELFIN som endast anlöpte Linköpings hamn från Göta kanal, eftersom det var för stort för Kinda kanal.

Lastångfartyget SANDVIK(3142) och bogserångfartygen BOY(6057) och FRAM.

 

 
  Linköpings Förenade Rederier AB  
 

Efter att ett flertal av Linköpings äldre rederier som drev trafik söder om staden gick sämre så slogs de samman och bildade detta bolag 1915 med Axel Pettersson och ovannämnde Gustav Nilsson som huvudmän.

Fartygen som kom att tillhöra rederiet var ångfartygen KINDA(2189) och GUST. af UGGLAS(2701) med två pråmar.

Ångfartygen BOY(6057) och FRAM med fyra pråmar.

Motorfartyget REX samt pråmarna BJÖRN och ROXEN 1.

Ångfartyget LINNÉ samt pråmarna KINDA N:o 1 - N:o 8.

År 1924 övertogs rederiet av Östgötabanken. Bolaget trädde i likvidation den 12 mars 1928. Bolaget var fortfarande i likvidation 1938 med KINDA som enda kvarvarande fartyg. 1939 såldes KINDA till privatpersoner.