uppdaterad 080217

 

Bogserångfartyget RAGNAR

såld till Finland

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: RAGNAR  
  Skrov: Stål  
Till Fartygslistan    
  Ett ångfartyg RAGNAR nämns första gången i Linköpings hamn den 6 juni 1875 med skepparen P. Jacobsson. Sedan åren 1881 med skepparen Christian Olsson och 1885 med skeppare S. H. Samuelsson.  
     
  Om det är samma RAGNAR som sedan dyker upp 23 år senare, 1918, med skeppare E. O. Stolt har inte gått att reda ut. Troligt är dock att det är två olika fartyg.  
     
  Bogseraren RAGNAR var byggd med stålskrov, som var vitmålat. Ägare var bröderna Sundin i Linköping.  
     
  År 1920 var skeppare F. G. Johansson befälhavare. År 1923 skeppare O. Johansson och 1924 skeppare Edv. Carlsson.  
     
  RAGNAR såldes den 14 maj 1925 till Finland står det antecknat i Linköpings hamndagböcker.