uppdaterad 080217

 

Bogserångfartyget PRIMUS

ett okänt kanalfartyg

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: PRIMUS  
     
  I juni 1875 nämns ångaren PRIMUS med skepparen Holmgren i Linköpings hamndagböcker första gången.  
     
  Hon tillhörde med största sannolikhet Hycklinge AB, (H.A.B.) eftersom hon drog deras pråmar och bolagets skeppare förde henne.  
     
  Bogserade H.A.B.-pråmar, SCHEDEVID, SÖDERÖ N:o1 och SÖDERÖ N:o 2.  
     
  Vintern 1887-88 var fartyget vinterliggare i Linköping.  
     
  Skeppare:  
  1878 A.G. Boman  
  1883-84 J. B. Johansson och G.A. Pettersson  
  1886 A. G. Boman  
  1888-1895 C. Loftman och G. A. Pettersson  
  1890 skepparna P. A. Kirell, Oscar Andersson, G. A. Pettersson och J. L. Swensson avbyttes under året.  
  1896-99 A. F. Eriksson  
 

1896

inhopp av skeppare Lindgren  
Till menysidan      
Till Fartygslistan År 1900 skepparen D. Pettersson som angjorde Linköpings hamn med PRIMUS sista gången år 1901.