uppdaterad 071107

Bogserångslupen PONY

Från kanaldragare till brunnsslup

Mail till mig

 

Till menysidan    
Till Fartygslistan

I juni år 1878 nämns ångslupen PONY i Linköpings hamn första gången med skeppare Beckman. Under 1879 var det skeppare Arvidsson.

 
     
  Slupen tillhörde sannolikt Björkfors AB eftersom det var det bolagets skeppare som förde befälet.  
     
  PONY förblev kvar sedan i sjöarna och inte förrän 1887 kom hon till Linköping igen med skeppare Adolf Fredrik Fredriksson och drog en av Hycklinge sågverksbolags pråmar.  
     
  PONY gick enligt uppgift, på sjön Björkern vid Björkfors med passagerare till Drabo brunn som låg i södra änden av sjön. Om båten gick där mellan 1879-1887 eller efter 1887 är okänt.  
     
  Man kunde köpa polletter för att få åka med båten. Namnet PONY stod på polletten.  
     
  I Cervus vägledare för Kinda kanal från år 1888 står följande om Drabo brunn som var en hälsokälla:  
  "Efter dess uppmärksammande 1871 bildades ett bolag för att der inrätta en
kurort.
"
 
  "En liten ångslup förmedlar persontrafiken med Björkfors."  
  "Tillägg och rättelser 1892: Drabo brunn är numera icke kur-ort"  
     
  Om PONY gick på sjön så gjorde den det i alla fall 1888 då Cervus skrev boken.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan