uppdaterad 071002

 

Passagerarångfartyget NYA KINDA (2859)

Kinda Kanals skönhet hamnade i Torne Älv

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: NYA KINDA - SESKARÖ - NORD  
Till Fartygslistan Byggd: 1896 på Mälarvarvet i Stockholm  
  Skrotad: 1976  
  Skrov: Stål  
  Längd:  23,92 m  
  Bredd:  4,64 m  
Bruttodräktighet: 115 ton  
Nettodräktighet: 75,10 ton  
   
 

Fartyget byggdes med stålskrov som passagerarfartyg år 1896 på Mälarvarvet i Stockholm.

Hon beställdes av Ångfartygsbolaget Linköping-Horn för en kostnad av 37.600 kr.

 
     
  Fartyget registrerades som NYA KINDA 2859 med signalbokstäverna JGLN, senare SHKI.  
     
  Hon kom till Linköpings hamn första gången den 16 april 1896. Hon insattes i trafik mellan Linköping-Horn.  
     
 

Befälhavare:

 
  1896-1899 kapten Oskar Hulting  
  1900 kapten G. O:son Banck  
  1901-1903 kapten J. Rehnberg  
  1904-1910 kapten S.G. Petré  
  1911-1912 kapten E. Österberg  
     
  År 1896 började besättningsmannen Rickard Andersson, Horn på NYA KINDA.  
     
  NYA KINDA och passagerarfartyget BROKIND gjorde samseglande turer åren 1896-1904. Fartygen gick i motsatt riktning, mot varann.  
 

 
  NYA KINDA backar ut ur dockan vid Motala Verkstad. Den lilla båten ovanför NYA KINDAs för är NILS som även trafikerat Kinda kanal. (Anders Engdahls samling)  
     
  År 1905 inköpte Kinda Transport aktiebolag NYA KINDA och KINDA med pråmar för att besörja person och godstrafiken på Kinda kanal och andra farvatten.  
     
  Det gjordes reklam om att det var ”Godkänd och välkänd resturation”.  
     
 

År 1912 såldes NYA KINDA från kanalen efter att ha seglat där i 16 år.

 
     
  Hon såldes till Ångbåts AB Seskarö i Haparanda och kom till Torne älv som passagerarfartyg och omdöptes till SESKARÖ.  
     
  År 1917 blev hon av sin nästa ägare, P. V. Andersson & Co i Holmsund, ombyggd till bogserfartyg och fick namnet NORD.  
     
  Hon byggdes om till lastmotorfartyg 1936.  
     
  I boken ”Sveriges Rederier” från 1938 står: motorstyrka 50 hkr. Bruttodräktighet 75 ton. Ägare Anders Folke Arbenius, Stockholm.  
     
 

År 1938 köptes hon av svenska staten.

 
     
 

De sålde henne till H. Ahlman, Ornö 1956

 
     
  År 1976 avfördes hon ur fartygsregistret "lär ha huggits upp i Ekensberg"  
 

 

 
  Det finns en filmsnutt som Linköpingsfilmaren John Bergqvist tog någon gång omkring 1910 där NYA KINDA tuffar in i Hovetorps sluss.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan