uppdaterad 080217

 

Bogser- och passagerarångfartyget NILS

Kinda och Göta Kanals lilla Nisse

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: NILS - FRAMÅT  
Till Fartygslistan Byggår: 1883 i Göteborg  
  Skrov: stål  
       
 

NILS i Söderköpings docka.

Foto tillhör Anders Engdahl

 
   
   
   
   
     
  Ångfartyget NILS som var byggd med stålskrov på Eriksbergs mekaniska verkstad år 1883. Fartyget tillhörde grosshandlaren S. Lidner i Söderköping.  
     
 

Fartyget var heldäckat och försett med två salonger och hade en 8 nom. hk ångmaskin.

 
     
  Omkring år 1900 såldes NILS till Johansson och Jacobsson i Linköping för turer på Roxen och Borensberg-Berg.  
     
  Fartyget övertogs sedan av Gustaf Herman Sundin (d.1917). Han startade trafik med NILS år 1901.  
     
  I ÖC på 1960-talet stod att NILS gick "på Göta kanal mellan Heda, Vreta kloster och Borenshult, men dess emellan gick även NILS som bogserfartyg på Kinda kanal".  
     
  Sonen Birger Sundin tog över befälet efter sin far. På Göta kanal drog NILS pråmarna ERICK, MAX och WIX.  
     
  ur ÖC 1960-tal: "De sista fyra åren fram till 1924 så lämnade hon för övrigt inte Kinda kanal, där hon förde passagerare och drog pråmar."  
     
 

År 1924 låg hon still till juli innan hon såldes och försvann från Linköping. År 1927 inköptes hon av Anton Herman Sedin i Norrköping. Då med namnet FRAMÅT.

 
     
Till Fartygslistan

Till menysidan

FRAMÅT gick i närtrafik i Norrköping och gick sista säsongen 1940. Därefter användes hon som bogserbåt för Tunabergs Trävaru AB och fanns kvar en bra bit in på 1950-talet.