uppdaterad 080217

 

ångfartyget MARIA

Söderös MARIA

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: MARIA  
     
  Ångslupen MARIA ägdes troligtvis av Söderö gård. När ett annat fartyg med namnet MARIA började gå på Roxen, kallade man troligtvis i folkmun detta fartyg för "Söderö-MARIA" för att inte blanda ihop dem, i alla fall har det blivit så med åren.  
     
  År 1893 den 17 maj nämns hon troligtvis första gången i Linköpings hamn med pråmarna SÖDERÖ N:o 1 och SÖDERÖ N:o 2. Hon drog dessa pråmar med virke och kol från Åsunden via Linköping till Mem med fler orter.  
     
  Befälhavare:  
  1893-97 Albin Julius Tell  
  1898 E. Eriksson  
  1899 Albin Julius Tell  
  1900-1901 Gustaf Oskar Johansson  
  1901 A. Johansson  
       

 

År 1902 nämns hon endast den 11 september och det är sista gången i Linköping.