uppdaterad 071002

 

Lastmotorfartyget KOLVIK (3472)

Passagerarfartyg som blev lastfartyg

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: POLSTJERNAN - ALBA - KOLVIKS ÅNGSÅG - KOLVIK - KOLVIKS ÅNGSÅG  
Till Fartygslistan Byggd: 1863 vid Motala Mekaniska Verkstad  
  skrotad: 1931 i Söderköping  
  Skrov: Stål  
  Längd:  23,97 (87?) m  
  Bredd:  3,80 (75?) m    
Djup i rum: 2,20 (1,75?)m  
Djupgående: 1,90 m  
Bruttotonnage: 40,36 ton  
Nettotonnage: 26,68 ton  
Lastförmåga:    
"Dräktighet under mätningsdäck": 33,71 ton  
   
 

Fartyget byggdes som passagerarfartyg av stål på klink och järnspant år 1863 vid Motala Mekaniska Verkstad. Hon uppmättes till 23,89 ton. Fartyget döptes till POLSTJERNAN.

 
     
  På våren 1895 inköptes POLSTJERNAN av Kapten Nils Gustaf Zetterberg på Visingsö. Han sålde fartyget 1897 till Lemunda.   
     
  "POLSTJERNAN om 10 nom hkr har å Motala Mek. Verkstad under år 1898 samt 1899 genomgått en omfattande reparation såväl till skrov som maskin och panna jämte delvis tillbyggnad."  
  Det var ett s.k. 4:e klassens fartyg som fick ta 90 passagerare på kortare resor och i trängre farvatten må passagerar-antalet ökas till 120. Rorgängare Anders Gustaf Eriksson var befälhavare ombord. Mätt i Vadstena den 20 juni 1898 till 23,87 ton  
   
  POLSTJERNAN backar ut ur dockan vid Motala verkstad. NYA KINDA ligger i dockan och den mindre båten vid kajen är GUST. af UGGLAS.  
     
  Certifikat den 24 maj 1899. Hemort Lemunda. Tillhör rederi med flera delägare och till huvudredare är utsedd inspektoren Friden Olofsson bosatt i Lemunda. Sju personer ingick i rederiet. E. Ahlman var befälhavare.  
     
  Certifikat den 11 december 1901. Hemort Lemunda. Ägare Lemunda Sandstensbrott. Karl Edvin Hjalmar Svensson, bosatt i Lilla Nyble i Kvillinge socken var befälhavare. Han hade 1891 avlagt examen i ångmaskinslära vid Navigationsskolan i Gävle.  
     
  Fartyget övergick den 14 april 1906 till Stockholms Transport och Bogserings Aktiebolag.  
     
  Certifikat den 2 maj 1907. Hemort Västerås. Fartyget tillhör sjökaptenen Ernest Gustaf Pettersson Munk, som själv för sitt fartyg.  
     
  1915 övergick ångaren till Västerås Tegel & Murbruks AB. Certifikat den 28 juni 1916.  
     
  Certifikat den 6 april 1923. Namnändring, Motorfartyget ALBA ex. POLSTJERNAN. Hemort Stockholm. Tillhör rederi med flera ägare och till huvudredare är utsedd fartygsbefälhavaren Johan Frithiof Ankarholm.  
     
  Den 11 oktober 1924 drabbades fartyget av en eldsvåda varefter det brandskadade skrovet såldes den 5 augusti 1925 till Ideals Svetsningsverkstad, Smedsudden i Stockholm för 2.000 kronor. Hon ommättes i Stockholm den 1 juli 1925 till 22,77 ton.  
     
  Certifikat den 15 februari 1926. Namnändring, Motorfartyget KOLVIKS ÅNGSÅG. Hemort  Värmdö. Kom att heta bara KOLVIK.  
     
 

Certifikat den 24 mars 1927. Motorfartyget KOLVIK omdöpt till KOLVIKS ÅNGSÅG. Hemort Linköping. Tillhör rederi med flera ägare och med motorskötaren Hjalmar Robert Carlsson i Linköping som huvudredare. Carl Sigurd Andersson i Dalängen i Horns socken var befälhavare. Ommätt i Norrköping den 7 maj 1927 till 26,68 ton.

 
     
  Certifikat den 29 februari 1928. Hemort Söderköping. Tillhör skepparen Karl Arvid Högström därstädes, han hade köpt fartyget för 4.350 kr den 10 december 1927.  
     
Till Fartygslistan

Till menysidan

Den 18 november 1931 anmäldes att motorfartyget KOLVIKS ÅNGSÅG under den gångna sommaren nedskrotats i Söderköpings skeppsdocka.