uppdaterad 080805

 

Bogserångfartyget KNYCK

en Björkforsdragare

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: KNYCK  
Till Fartygslistan Byggår: 1875 vid Motala Verkstad  
  Skrov: sannolikt stålskrov  
  Längd: 17,81 m  
  Bredd: 4,16 m  
     
  Fartyget byggdes vid Motala Mekaniska Verkstad år 1875 och man gav det namnet KNYCK  
     
  Fartyget framdrevs av en encylindrig ångmaskin.  
     
  Fartyget byggdes troligtvis för Grosshandlare Mauritz Hydén i Linköping.  
     
  Ägare var sedan på något vis Björkfors AB som använde KNYCK till att dra pråmar med virke och kol via Linköping till Mem m fl orter.  
     
  Den 28 augusti 1875 nämns hon första gången i Linköpings hamndagböcker med kapten Alf. Danielsson.  
     
  År 1879 byttes flera kaptener av inom bolaget, Oskar Hulting, Adolf Fredrik Fredriksson, J. Arvidsson, sist nämnde var även skeppare säsongerna 1880 till 1888, varefter fartyget inte nämns mer i Linköping.