uppdaterad 080322

 

Bogserångfartyget KLAS

en Linköpingsbogserare

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: KLAS  
Till Fartygslistan Skrov: stålskrov  
     
  I boken Kinda Kanals Historia från 1966 anges i en tabell över kanalfartygen att KLAS skulle varit byggd i Linköping. Men med stor sannolikhet så är det inte så eftersom inga fartyg med stålskrov byggts i Linköping och ingen anteckning finns om detta i exempelvis Linköpings hamndagböcker där det oftast antecknades om ett fartyg var nybyggt.  
     
  Fartyget var oregistrerat och första gången det kom till Linköping var 16 maj 1927 med skepparen Gustaf Adolf Karlsson, Kättilstad som befälhavare.  
 

 

 
  Gustaf ägde fartyget och drog pråmarna KINDA N:o 1 och KINDA N:o 2.  
     
  KLAS lades upp i Linköping den 21 augusti 1933 och gick loss 9 april 1935. Då försvann hon från Linköping.