uppdaterad 080222

 

Passagerarångfartyget KIND (5493)

Filmstjärna i svensk pilsnerfilm

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta      
  Namn: KIND - TOR V - FYLGIA - HALLABALO    
Till Fartygslistan Byggd: 1913 på Eriksbergs Mekaniska i Göteborg    
  Skrov: Stålskrov    
  Längd:  18,47 m    
  Bredd:  4,57 m (4,60 m enl. annan uppgift)    
Djupgående: 1,65 m    
Djup i rum: 1,76 m    
 

 

 
Fartyget beställdes av Åsundens Trafik Aktiebolag. Hon byggdes med stålskrov år 1913 på Eriksbergs Mekaniska i Göteborg och fick inmonterad en ångmaskinen som utvecklade 80 hkr. Hon registrerades som KIND 5493.  
Redare var E. Lindman.  
   
Fartygets insattes av bolaget att trafikera linjerna Opphem-Horn och Opphem-Söderö med kapten Lars Kempe som befälhavare. Han efterträddes 1915 av kapten Albin Julius Tell.  

 
 

Kind vid Rimforsa

 
     
  Vintern 1918-19 reparerades fartyget.  
     
  Säsongen 1920 började kapten Elof Ahlström som befälhavare. Han förde fartyget på sjöarna i fyra säsonger.  
     
  Fartygets sista år på sjön 1924 fördes hon av kapten Paul G. Wikborg f. 1891. Hon trafikerade sjön Åsunden i 11 år.  
     
  År 1925 köptes KIND av Rederi AB Stockholm-Vermdö och fick namnet TOR V.  
     
 

Hon köptes år 1938 av Stockholms Ångslups AB, som bytte namnet till FYLGIA och lät henne gå i närtrafik kring huvudstaden.

 
     
  Båten blev filmstjärna när hon medverkade i en svensk pilsnerfilm ”Sjöcharmörer” från 1939 för tillfället omdöpt till HERKULES. den kände svenske artisten Lasse Dahlqvist var båtens kapten i filmen. Noteras bör att det på skeppsklockan som hängde ovan Lasse Dahlqvists huvud vid manöverbryggan fortfarande stod "KIND 1913".  
     
 

Under krigsåren så seglade FYLGIA i södra skärgården. Under 1950-talet låg hon och rostade på Djurgårdsvarvet. När hon såldes 1959 av förutnämnda bolag hade hon legat upplagd i många år och var sorgligt förfallen. Hon bogserades till Göteborg, och fanns 1959 i Fiskebäckskil. Hon ombyggdes senare till vattenbåten HALLABALO på västkusten.

 
     
Till Fartygslistan

Till menysidan

Enligt en uppgift ur ”Allt om Hobby” 4/94 skulle hon då finnas upplagd någonstans längs Göta älv, som ett rostigt monument.