uppdaterad 080322

 

T - U - V - W - Y - Z - Å - Ä - Ö

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

T

 
Till Kanalmänniskor Tell, Albin Julius. skeppare  
    Han började år 1893 på ångaren MARIA (Söderö) och var kvar där till 1897, sedan ett uppehåll ett år och tillbaka år 1899. Uppehåll ett år och sedan år 1901-02 på ångfartyget KINDA (2189). År 1903 började han på ångfartyget SIGFRID (2083). Okänt om han fortsatte där men år 1907 var han på ångfartyget TURIST (2557). 1911-14 var han befälhavare på bogseraren GERDA. 1915-1919 var han befälhavare på ångaren KIND. År 1920 och 1922-23 var han på bogseraren TRANSPORT. År 1925 på motorfartyget IRIS. År 1929 var han befälhavare på RENGEN.  
     
  Thyselius, Johan Axel Erik. skeppare REX  
  Törnvall, G. skeppare UNO  
     
  U  
  af Ugglas, Gustaf. friherre landshövding (GUST. af UGGLAS)  
     
  W  
 

Wettervik, skeppare ägare LÄRKAN

 
  Wigaff, Caleb. handlare ägare LINNÉ  
  Wikborg, Paul G. kapten KIND  
     
  Å  
  Åberg, N. skeppare ÖRN  
     
  Ö  
  Öberg, Evald.  
    Kom från Fellingsbro(??) i Västmanland. Började arbeta 1924 på Nilssons brädgård vid Tinnerbäckens utlopp och var med på bogseraren UNO. Gifte sig med slussvaktardottern Edit Andersson i Brokinds sluss. Var med på BALDER med pråmar under slutet av 1920-talet, var pråmskeppare på OLLE.  
     
  Öberg, Kurt. son till ovanstående Evald Öberg, pråmkarl på OLLE  
  Österberg, E. befälhavare NYA KINDA  
  Österberg, F. V. huvudredare GUST. af UGGLAS  
  Österberg, Oskar. ägare BORE  
Till Kanalmänniskor Österholm. skeppare GENERAL BOY  

Till menysidan

Östling. skeppare GUST. af UGGLAS