uppdaterad 080805

 

O - P - Q - R - S

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

O

 
Till Kanalmänniskor Olsson, Christian. skeppare RAGNAR  
  Olsson, J. skeppare HULDA  
  Olsson, Siv. se Hast  
  Oscar II.  monark (GUST. af UGGLAS)  
     
  P  
  Perman, Anders Gustaf. gårdsägare ägare LINNÉ  
  Persson. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Petersson, Anna. ägare BALDER  
  Petersson, D. skeppare ÅSUNDEN  
  Petersson, Henry. ägare BALDER  
  Petré, S.G.  
    Befälhavare född 9 februari 1875. Styrmansexamen 1901 i Västervik, kaptensexamen 1903 i Stockholm. Tjänstgjorde som första styrman i in- och utrikes fart 1901-02. Befälhavare på ångfartyget NYA KINDA 1904-10 och sedan på ångfartyget LINKÖPING 1911-17.  
     
  Pettersson. maskinist TÄRNAN  
  Pettersson, Ada Matilda ägare REX  
  Pettersson, Axel. ägare BALDER  
  Pettersson, Carl. skeppare TÄRNAN  
  Pettersson, D. skeppare SYLVIA  
  Pettersson, E. skeppare BOY  
  Pettersson, E. skeppare FIX  
  Pettersson, G. A. skeppare ARLA, PRIMUS  
  Pettersson, Gustaf Adolf.  
    Skeppare. Han var från Lysekil men flyttade till Linköping med familjen och bosatte sig i stadsdelen Tinnerbäcken. Detta skedde strax innan 1896 då han blev befälhavare på ångfartyget UNO. Han var på fartyget till 1906.  
     
  Pettersson, Johan Wilhelm.  
    skeppare från Björkfors. Åren 1912-15 var han skeppare på ångfartyget FRAM. 1916 till våren 1918 på ångfartyget SJÖBJÖRN och resten av året var han skeppare på ångfartyget GUST. af UGGLAS. Åren 1919-1922 var han återigen skeppare på SJÖBJÖRN. Under året 1923 var han skeppare på ångfartyget TRANSPORT, SJÖBJÖRN och sedan ångfartyget HECHT. Hösten 1925 blev han befälhavare på TRANSPORT igen. 1925 och 1926 hoppade han även in på UNO. 1926-31 var han skeppare på motorfartyget IRIS.  
     
  Pettersson, O. A. skeppare TÄRNAN  
  Pontin, Esbjörn. godsägare ägare ÅSUNDEN  
     
  R  
  Rehnberg, J. befälhavare NYA KINDA  
  Rogsberg, Karl Alfred. skeppare ATLAS  
  Rosén, P. G. skeppare REX  
     
  S  
  Samuelsson, C. G. ägare GUST. af UGGLAS  
  Samuelsson, Johan August. trävaruhandlare redare GUST. af UGGLAS  
  Samuelsson, Joseph.    
   

Maskinist född 1919 i Vårdsberg. Började 1935 på varvet i Hjulsbro med att bygga ekor. Var besättningsman på pråmen OLLE 1936 och -37. Varierande tjänst på bogseraren BORE bl.a. kock, 1938-39. Inkallad 1940. Åren 1941-42 eldare på BORE. Hösten 1943 eldare på KINDA. 1944-46 maskinist på KINDA. 1946 maskinist på BORE. Hösten 1946 rorgängare på motorlastfartyget FREY i Sjötorp på Göta kanal. 1948-49 maskinist på KINDA.

 
     
  Samuelsson, S. H. skeppare RAGNAR  
  Sandström, Gustaf Wilhelm. styrman BROKIND, befälhavare KINDA  
    Från Kisa. Han var styrman på ångfartyget BROKIND (1807) åren 1888-1902. År 1903 blev han för ett år befälhavare ombord på ångfartyget KINDA (2189).  
     
  Scherling, Wilhelm.  
    vedgårdsägare i från slutet 1880-talet till 1920-talet. Boende först på Styrmansgatan 7 i Tinnerbäcken och sedan byggde han ett eget hus längst ned på Tinnerbäcksgatan. Vedgården låg på Styrmansgatan 5. Han var ägare av och skeppare på TÄRNAN och även ägare av IDA (UNO)  
     
  Sedin, Anton Herman. född 1873. skeppare FRAM och FRAM och NILS  
  Sigvardsson, Allan. skeppare RENGEN, HECHT  
  Sjöberg, Otto. befälhavare BROKIND  
  Sjödin, B. P. skeppare ÖRN  
  Sjögren, Adolf Fredrik.  
   

Skeppare. År 1907 började han som skeppare på ångfartyget UNO, och var detsamma 1908. Sedan var han inte skeppare igen förrän 1911 då han återigen blev befälhavare på samma fartyg fram till 1924. Han var även maskinist på UNO. sedan stod han inte som befälhavare förrän 1928-29.

 
     
  Sjögren, C. A. skeppare TÄRNAN  
  Sjöström, A. skeppare UNO  
  Stolt, E. O. skeppare RAGNAR  
  Ström, C.J. skeppare GRIPEN, TÄRNAN  
  Sundin. skeppare GRIPEN, GUST. af UGGLAS  
  Sundin, Birger Gustaf Herbert. ångbåtsbefälhavare NILS, ÖRN m.fl.  
  Sundin, Gunnar. rorgängare REX  
  Sundin, Gustaf Herman. ägare NILS död 1917.  
  Sundin, Harry Gösta Emanuel.  
    Harry Sundin var 1926 skeppare på lastaren HÄGERN. Han blev ägare av lastfartyget REX 1928 och såldes det 1929. År 1930 var han befälhavare på lastaren JAL, sedan under några år på 1930-talet var han skeppare på lastaren GUST. af UGGLAS. Harry var initiativtagare till att Linköpings motorbåtshamn byggdes 1935. Hans son Hans Sundin blev sedermera kanaldirektör för Kinda Kanal.  
     
  Sundström. skeppare TÄRNAN  
  Svan, A. pråmskeppare BOY N:o 1  
  Svensson. skeppare EXPRESS  
  Svensson. skeppare IDA  
  Svensson, Axel. pråmskeppare AGE 1  
  Svensson, Edgar. maskinist FRAM  
  Svensson, Gerhard.  
    Han var skeppare åren 1911-13 på TÄRNAN, 1923 på BOY, åren 1928-29 på ATLE och åren 1930-31 på HÄGERN,  
     
  Svensson, Johan Constans. skeppare GUST. af UGGLAS  
  Svensson, J. G. redare JAL  
  Swensson, J. L. skeppare PRIMUS  
  Svensson, L. kapten KINDA  
Till Kanalmänniskor Svensson, Olof. skeppare JOHN  

Till menysidan

Söderholm. pråmskeppare B.A.B. N:o 9