uppdaterad 080805

 

L - M - N

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

L

 
Till Kanalmänniskor Landström, J.M. skeppare GENERAL BOY, JOHN  
  Lange. slussvakt Nykvarn  
  Lange, A. skeppare GENERAL BOY  
  Larsson, A. skeppare TÄRNAN  
  Larsson, A. skeppare ÖRN  
  Larsson, Oskar Fredrik. skeppare ÖRN  
  Larsson, S. skeppare GENERAL BOY  
  Lilja, Eskil. pråmskeppare AGE 1  
  Lindberg, Oskar.  
    Skeppare och lantbrukare. År 1889 blev Oskar skeppare på ångfartyget TÄRNAN. Säsongen 1890 hoppade han in som skeppare på ångfartyget GRIPEN. Åren 1895 och -96 var han återigen skeppare på TÄRNAN.  År 1898 blev Oskar befälhavare på lastaren BOY och var fartyget trogen i sjutton års tid till och med säsongen 1915. Han var under 1900-talet och 1910-talet ägare och brukare av egnahemmet Kvinneby vid Ekholmen söder om Linköping.  
 

 

 
  Lindbom, Rudolf. kock BORE  
  Lindell, Stig. eldare KINDA  
  Lindgren. skeppare PRIMUS  
  Lindgren, Alvar. ägare LINNÉ  
  Lindgren, E. O. befälhavare GUST. af UGGLAS  
  Lindholm, E. skeppare HÄGERN  
  Lindman, E. redare KIND  
  Lindroth, Carl Wilhelm.  
    Lindroth var ägare eller delägare av en brädgård som låg vid kanalen mellan Källådersgatan och Åkersbergsgatan i Tannefors, Linköping. söder om Tinnerbäckens utlopp i kanalen. Hans verksamhet har kallats vid olika namn, så vilket som var det rätta är ännu oklart. År 1902 moderniserades ÅSUNDEN vid "Johanssons & Lindroths snickerifabrik". Bogseraren GERDA tillhörde C.W. Lindroth och var vintern 1911-12 vinterliggare vid "Lindroths vedgård". År 1915 lämnade GERDA Linköping. År 1916 byggdes JAL och då var Lindroth byggare och ägare. Vintern 1916-17 var JAL vinterliggare vid "Lindroths brädgård". 1923 sålde han JAL.  
     
  Lindström. skeppare FRAM  
  Ljunggren. skeppare ÅSUNDEN  
  Loftman, C. redare TEKLA, skeppare PRIMUS  
  Lundberg, Herman. maskinist LÄRKAN  
  Löf, Alf.  
   

Skeppare och slussvakt född 1896 i Åsbo, Östergötland. Han växte upp i Tinnerbäcken. År 1906 när han var tio år gammal var han med sin morbror Gustaf Andersson som var skeppare på UNO. 1913 var han hoppilandkalle på UNO. 1914 eller -15 blev han gast på BOY. 1919 blev han rorgängare på samma fartyg. Hösten 1919 förde han, 23 år gammal, första befälet som skeppare ombord på JAL, om än bara för en månad, nämligen ett vikariat. 1920 köpte? han sitt första fartyg, TRANSPORT. 1921 var han för första gången ordinarie skeppare, på FRAM. 1922 blev han kapten på BOY. Åren 1923-24 lämnade han Kinda kanal för att som rorgängare gå på MEM i skärgården. 1924 var han rorgängare på TRANSPORT. 1925-3? var han befälhavare på det egna fartyget TÄRNAN. 1927 gjorde han dock ett avhopp och gick med TRANSPORT till Söderköping.1936 blev han ägare och skeppare på den nybyggda TÄRNAN. 1939 köpte han KINDA tillsammans med två kompanjoner. Han var styrman på KINDA fram till 1945. Sedan blev han lantbrukare i Åsbo. 1964 blev han slussvakt vid Hamra sluss. På vintrarna bodde han i Hultkil i Mjölby och gjorde även många resor runt i världen och filmade. Filmer som han sedan visade för allmänheten. Han flyttade ifrån slussen i början av 1970-talet(?)

 
     
  Löfgren, Carl.  
    Sjökapten född 8 januari 1871 i Västra Eneby. Gick till sjöss 1889, med olika fartyg till 1899. År 1898 var han bosatt i Gulltorp i Västra Eneby, när han började som befälhavare på ångfartyget SIGFRID (2083), var där till 1902. På våren 1904 var han på galeasen HOPPET från Jönköping. År 1904 blev han befälhavare på ångfartyget KINDA (2189), och var så i många år.  Han arrenderade fartyget 1936-38 innan han slutade 67 år gammal. Han bodde på Tinnerbäcksgatan i Linköping och beskrevs som en barsk person. Hans hustru hette Hulda.  
     
  Löfwing, A. pråmkarl BOY N:o 1, SÖDERÖ N:o 1  
  Lönnberg, Otto. skeppare HÄGERN  
     
  M  
  Mattson, Anders skeppare THEODOR, EXPRESS  
  Modig, Alexander. skeppare SYLVIA, TRANSPORT  
  Måbäck, Gunnar. ägare AGE 1  
  Möller, Nils. eldare BORE  
     
  N  
  Nilsson, M. pråmskeppare KINDA N:o 1  
  Nilsson, Gustav Alfrid.  
    Gustav Nilsson var gårdsägare i Linköping när han år 1897 blev delägare och huvudman i det rederi som förde LINNÉ (3465). 1908 sålde han sin del i fartyget och startade Linköpings Transport- och Trävaruaktiebolag som bedrev fraktfart på Kinda kanal. År 1915 var han en av initiativtagarna till att Linköpings Förenade Rederier AB startades och han blev en av bolagets företrädare. Bolagets övertogs 1924 av Östgötabanken. Möjligtvis var det Gustav Nilsson som hade en vedgård vid kajen mellan Drottningbron och Tinnerbäckens utlopp i Linköping. Den har benämnts "Nilssons vedgårdskaj". År 1924 var en G. Nilsson skeppare på bogseraren UNO som var hemmahörande vid denna vedgård och även året 1930.  
     
  Nilsson, Lars Alfred. ägare ANN I, MARYONETTE  
  Nordman. ägare UNDINE  
  Nordström. ägare BROKIND  
  Norling, A. skeppare THEODOR  
  Norrman. kock KINDA  
  Norrman, Carl. skeppare SVENSKE  
  Nyberg, Sven Gotthard. besättningsman ägare LINNÉ  
Till Kanalmänniskor Nykman, H. skeppare TÄRNAN  

Till menysidan

Nyström, John Maurus (Marcus). disponent JAL ägare ÖRN