uppdaterad 100406

 

I - J - K

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

I

 
Till Kanalmänniskor    
  J  
  Jacobsson, skeppare TÄRNAN  
  Jacobsson, P. skeppare RAGNAR  
  Jacobsson, P. A. skeppare RENGEN  
  Jansson, J. J. skeppare ÅSUNDEN, GENERAL BOY  
  Johansson. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Johansson, A. skeppare MARIA  
  Johansson, A. L. skeppare FRAM  
  Johansson, Alb. skeppare FRAM  
  Johansson, Albert. ägare LINKÖPING  
  Johansson, Arne. skeppare AGE 1 se även Hjulsbrovarvet  
  Johansson, Axel. pråmskeppare KINDA N:o 2  
  JohanssonCarl Axel.  
Axel Johansson Skeppare född 1880 i Björkfors. Började 1895 som pråmkarl för Björkfors sågverksbolag. År 1906 flyttade han från Björkfors till Tinnerbäcken i Linköping med hustru och en son. År 1910 var han skeppare på ångf. TÄRNAN. År 1911 till sommaren 1916 var han befälhavare på motorfartyget REX (7161) och fraktade mest ved till Linköping. Övriga året 1916 fortsatte han som befälhavare på ångfartyget FIX (5081). År 1917 var han skeppare på ångf. BOY (6057). År 1918 var han förman vid tio pråmbyggen vid Ladugårdskällan i Linköping. Det var pråmarna BORE N:o 1 - N:o 10 som byggdes. De sista var klara på våren 1919. Han blev då befälhavare på ångfartyget BORE och drog pråmarna BORE N:o 9 och N:o 10. År 1920 varierade han mellan att köra BORE och ångf./motorfartyget BALDER och dra samma pråmar. Han fortsatte därefter med BALDER och pråmarna. År 1932 flyttade han till Hjulsbro där han och sönerna startade varvsrörelse. År 1935 var sista säsongen med BALDER. Sedan var han med på ångf. BORE till 1946. Han dog 1962. Se även Hjulsbrovarvet  
     
  Johansson, C. J. skeppsbyggmästare ägare SANDVIK  
  Johansson, Carl Oskar. ägare LINNÉ  
  Johansson, David. ägare TASSE  
  Johansson, David Gustaf Gabriel. pråmskeppare BOY  
  Johansson, Edvin. maskinist HÄGERN  
  Johansson, Erick. pråmskeppare OLLE  
  Johansson, Ernst Axel Georg. redare AGE 1, BORE m.fl. se även Hjulsbrovarvet  
  Johansson, Ester. skepparhustru AGE 1 se även Hjulsbrovarvet  
  Johansson, F. G. skeppare RAGNAR  
  Johansson, Gustaf Oskar  
   

Född 6 augusti 1873. Han gick till sjöss 1894 och var styrman och befälhavare på många fartyg. År 1900 blev han befälhavare på ångf. MARIA. På hösten 1901 flyttade han över till ångf. SYLVIA där han var till 1903. År 1904 -06 var han befälhavare på ångf. EJDERN. 1906 på ångf. ISBJÖRN (ej Kinda kanal). År 1907-13 var han skeppare på lastångf. DELFIN. År 1914 blev han befälhavare på ångf. GUSTAF (ej Kinda kanal?). År 1916 tog han skepparexamen. Åren 1916-17 var han skeppare på ångf. GUST. af UGGLAS. År 1918 var han på ångf. BALDER. (ej Kinda kanals BALDER) Åren 1921-22 var han skeppare på ångf. TRANSPORT. Hösten 1922-23 var han skeppare på ångf. RAGNAR. År 1928 var han skeppare på ångf. ATLAS. 1930 köpte han motorf. RENGEN och var egen befälhavare till han sålde fartyget 1940.

 
     
  Johansson, "Johan". maskinist BORE  
  Johansson, J. lantbrukare ägare ÅSUNDEN  
  Johansson, J. skeppare IRIS  
  Johansson, J. B. skeppare TEKLA, PRIMUS  
  Johansson, J. E. skeppare SIGFRID  
  Johansson, J. P. skeppare HULDA  
  Johansson, Karl-Gustaf. kock BORE  
  Johansson, Martin Hjalmar. pråmkarl AGE 4  
  Johansson, O. skeppare RAGNAR  
  Johansson, O. skeppare ÅSUNDEN  
  Johansson, T. maskinist REX  
  Johansson, Tore. maskinist AGE 1 se även Hjulsbrovarvet  
  Johansson, Veine "Vippen". pråmskeppare AGE 1  
  Johansson, Werner. skeppare REX  
  Johansson, Yngve Ossian.  
    Skeppare från Kisa. Han var hälften ägare av motorfartyget IRIS 1925-30, sedan ägde han fartyget själv till 1945. På 1940-talet blev han även ägare av ångfartyget FRAM. Han upphörde med fraktfarten 1947. Han blev sedan kreaturshandlare i Kisa. Han var gift med Alice.  
     
  Jonsson, Axel Gunnar. ägare IRIS, styrman/maskinist REX, son till nedanstående  
  Jonsson, Frans Ludvig.  
   

Befälhavare född 2 juni 1867 i Hägerstad. Boende i Årteryd i Hägerstad. Han startade rederi år 1892 med en segelkutter. Han lät bygga motorfartyget IRIS som han var ägare av 1922-25. Motorfartyget HÄGERN ägde han 1926-1930. Han skulle enligt muntlig uppgift ha gått i konkurs. Det var nog därför hans kusin Ada Matilda Pettersson stod som ägare av motorfartyget REX 1931-1940, även att Jonsson förde det på kanalen. När hon dog blev Jonssons hustru Hedvig Elisabeth ägare av fartyget 1940, men sålde det direkt samma år. Ludvig Jonsson kallades "Lucke på REX". Han var en man med ett hetsigt humör. Han beskrevs som en liten man med ett öga. Han gormade till andra om att sträcka tampar och hålla ifrån i slussarna. (Han ville ha förtur i slussarna och gnällde ofta om någon hann före.)

Han hade planer om att bygga en kanal vid Årteryd mellan Åsunden och sjön Nimmern. Hans son Gunnar Jonsson var maskinist på REX.

 
     
  Jonsson, Hedvig Elisabeth ägare REX, hustru till ovanstående  
  Jonsson, J. skeppare JOHN  
  Jonsson, J.W. skeppare GRIPEN  
  Jonsson, Karl Axel. vedhandlare ägare JAL  
  Jonsson, O. pråmskeppare BOY N:o 2  
     
  K  
  Carlsson. skeppare TÄRNAN  
  Karlsson. skeppare GERDA  
  Karlsson. skeppare UNO  
  Karlsson, Anton. pråmskeppare BOY  
  Karlsson, Arvid Ferdinand. maskinist BORE  
  Karlsson, Axel "Acke B.". pråmskeppare AGE 2  
  Karlsson, Birger. skeppare TÄRNAN  
  Carlsson, C. J. skeppare FIX  
  Carlsson, Edv.  
    skeppare på FRAM 1917, på KNUT 1919-1926 och på RAGNAR 1924  
     
  Carlsson, Edvin. Linköping ägare GUSTAF och TYN  
  Karlsson, Gustaf. ägare KLAS  
  Karlsson, Gust. skeppare REX  
  Karlsson, Gustaf. skeppare JAL?????  
  Karlsson, Gustaf Adolf.  
   

Skeppare från Västersrum i Kättilstad. Kallad ”Stor-Gusta´” Han var delägare i rederi som ägde motorbogseraren BORE. Han blev delägare i fartyg BOY 1926, men fartyget skrotades 1927.

Åren 1927-33 var han skeppare på bogseraren KLAS som han också ägde till 1935. Han ägde bl.a. pråmarna KINDA 1 och KINDA 2. Åren 1940-47 var han befälhavare på TASSE. Han var gift med Kristina.
 
     
  Carlsson, Gustaf Julius. skeppare BOY  
  Karlsson, Hjalmar "Hjalle katt". maskinist BORE  
  Karlsson, Hjalmar Robert.  
   

Motorskötare. 1920 var han skeppare på ångfartyget FRAM. Han ägde bogseraren ATLE. Han köpte Motorfartyget KOLVIK den 24 mars 1927 och blev huvudredare. Hon såldes den 29 februari 1928. Han blev delägare i LINNÉ i april 1928. Hon såldes 1935.

 
     
  Karlsson, J. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Karlsson, Karl. däcksman KINDA  
  Carlson, Karl Erik Hampus Mallert.    
    Erik var hamnarbetare och skeppare född 1894 i Linköping. Kallades av okänd anledning för "Mallert" vilket även blev kännetecknande för hans familj, "Mallerts". Han var gift sedan 1917 med Kristina Valborg Fransson f. 1893 och hade tre barn. De bodde på Styrmansgatan 3 i området Tinnerbäcken i Linköping. Mallert” blev 1922 befälhavare på motorpråmen JAL. Den 19 april 1923 köpte han hälften i fartyget och förde befälet ombord under säsongerna 1923-24. Åren 1925 och -26 var han skeppare på motorfartyget BALDER. Han sålde JAL 1926. År 1927 blev han delägare i BALDER och var med som pråmskeppare på pråmarna. Den 10 mars 1930 sålde han sin fjärdedel i fartyget samt pråmarna OLLE och BORE 10. Den 21 juli 1934 nämns han som skeppare på ett fartyg FRAM i Linköping och samma år på UNO.  
     
  Karlsson, Karl Verner Kalle söderö”. skeppare ägare IRIS  
  Carlson, Margit. kock HÄGERN  
  Karlsson, Oskar. pråmkarl BOY  
  Karlsson, Reine. styrman KINDA  
  Carlsson, Åke. ägare EJDOR och TYN  
 

Kempe, Lars. kapten KIND

 
  Kindal, C. H. befälhavare GENERAL BOY  
  Kindahl, S. skeppare EXPRESS  
Till Kanalmänniskor Kirell, P. A. skeppare PRIMUS  

Till menysidan

Kjellgren, befälhavare ÅSUNDEN