uppdaterad 080805

 

D - E - F - G - H

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

D

 
Till Kanalmänniskor Dahlqvist, F. R. befälhavare JAL  
  Danielsson. vedgårdsägare ägare SVENSKE  
  Danielsson, Alf. befälhavare GUST. af UGGLAS, GRIPEN, KNYCK  
  Davidsson, G. befälhavare KIND  
  Drangel, Hugo. båtägare GERDA  
  Dufva, O. skeppare SJÖFRÖKEN  
     
  E  
  Eén, T. G. skeppare KINDA KANAL  
  Ekberg, O. E. skeppare ÅSUNDEN  
  Ekeroth, Axel. befälhavare MARIA, HÄGERN, TANNEFORS  
  Ekholm, C. E. skeppare GRIPEN  
  Ekholm, O. skeppare ARLA  
  Eldh, Uno. maskinist KINDA, KIND  
  Eng, K. J. redare ÅSUNDEN  
  Engborg, Ragnar. Linköpingsbo mudderverksägare (AGE 1)  
  Ericsson, Eric. grosshandlare ägare SYLVIA  
  Eriksson, E. skeppare MARIA  
  Eriksson, A. F. skeppare PRIMUS  
  Eriksson, Anders. däcksman KINDA  
  Eriksson, Helge. däcksman KINDA  
     
  F  
  Fager, F. skeppare TEKLA  
  Fagerlund, Nils Olov. motorskötare ägare IRIS  
  Falkenberg, Melker. ägare BROKIND  
  Fall, Melcker. ägare HÄGERN  
  Forsberg, A. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Forssell, P. Eskeppare ÅSUNDEN  
  Franzén, Josef. maskinist KINDA  
  Fredriksson. skeppare ÅSUNDEN  
  Fredriksson, Adolf Fredrik.  
   

skeppare och fartygsbyggare. Hur länge han var på olika fartyg är svårt att avgöra då endast Linköpings hamndagböcker funnits som källa. Han varierade mellan att vara på fartyg som tillhörde Hycklinge Sågverksbolag (H.S.V.) och Björkfors AB (B.A.B.) År 1879 nämns han första gången som skeppare på B.A.B:s ångfartyg KNYCK. Därefter inte förrän år 1886 då han var skeppare på H.S.V:s ångfartyg HORN. År 1887 var han skeppare på B.A.B:s ångfartyg PONY och året efter på ångfartyget TÄRNAN. Åren 1889-1890 var han skeppare på H.S.V:s ångfartyg GRIPEN. År 1892 på ångfartyget TÄRNAN. År 1894 var han skeppare på B.A.B:s ångfartyg JOHN. År 1897 var han "byggare" av ångfartyget SANDVIK i Linköping och var befälhavare på detta fartyg fram till 1909. Hösten 1900 förde han befälet på ångfartyget EJDERN på Roxen. År 1910 var han återigen "byggare" av motorfartyget REX. År 1911 kom han till Linköpings hamn för sista gången som skeppare på ångfartyget FRAM. Det är i alla fall 32 års dokumenterat sjöliv för Fredriksson på Kinda kanal.

 
     
  Fredriksson, C. J.  
   

Skeppare för Hycklinge Sågverksbolag. Möjligtvis släkt med ovanstående Fredriksson. År 1881 var han skeppare på fartyget HORN. Åren 1888 till 1894 var han befälhavare på lastaren GUST.af UGGLAS, och 1889 hoppade han in ett tag som befälhavare på GRIPEN. Alla fartygen tillhörde Hycklinge Sågverksbolag.

 
     
  Fredriksson, J. A. skeppare IRIS  
  Frisk. maskinist BORE  
 

Fritiof, Otto Ludvig.

 
    Skeppare på FRAM 1918-1919 och skeppare på TÄRNAN 1918. Delägare i LINNÉ från 1928. Var sjöman till i maj 1928 och blev sedan fjärdingsman.  
     
  G  
  G:son Hjort, Erik "Cervus". reseskildrare BROKIND  
  Gillström, A. skeppare TRANSPORT  
  Goes. skeppare GRIPEN  
  Gustafsson. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Gustafsson. skeppare TÄRNAN  
  Gustafsson, A. befälhavare KINDA  
  Gustafsson, Alb. skeppare UNO  
  Gustafsson, Axel. skeppare BOY  
  Gustafsson, Edith. ägare HÄGERN  
  Gustafsson, Einar. eldare KINDA  
  Gustafsson, Tore Gottfrid. redare KINDA  
  Gustafsson, Gustaf. direktör i Hycklinge KINDA  
  Gustafsson, Otto Gillis. pråmskeppare AGE 1  
  Gustafsson, Sigurd. skeppare ATLE  
  Gustavson, K. E. byggare AGE 4  
  Göransson, Gustaf Adolf.  
    Han var skeppare på FRAM 1918-1919. Han var för ett år, 1926, rorgängare och delägare i BOY. 1928 blev han pråmskeppare och delägare i LINNÉ okänt för hur länge, men som längst till 1935.  
     
  Göransson, Th. skeppare IRIS  
     
  H  
  Hagert, Oskar Konrad Bernhard.  
    Under året 1918 var Oskar skeppare på bogseraren SJÖBJÖRN. Åren 1919 och 1920 var han skeppare på BOY. Säsongen 1921 var han skeppare på JAL samt likaså 1925-29. Troligtvis Linköpingsbo.  
     
  Hagstedt, Adolf Ludvig. spannmålshandlare ägare LINNÉ  
  Halldén, E. skeppare TÄRNAN  
  Hallin, Johan Wilhelm. lasarettsläkare huvudredare SANDVIK  
  Hanström, Sven G.A.M. disponent ägare LUX  
  Haraldsson. tekniker ägare UNDINE  
  Hast, Birger. däcksman KINDA  
  Hast, Sievert. modellägare KINDA  
  Hast, Siv. servitris KINDA  
  Heijl, G. ägare BROKIND ägare LÄRKAN  
  Hell, Folke. köpman ägare ÖRN  
  Herén. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Hilding, S. skeppare ÖRN  
  Hjelmérus, Rune. varvsägare ägare TÄRNAN  
  Holmgren. skeppare PRIMUS  
  Hulting, Oskar.  
   

Sjökapten, mjölnarson född 22 februari 1850 i Brokind. Bodde i Brokind till 1883 då han flyttade till Linköping. Befälhavare på ångfartyget BJÖRKFORS N:o 1/ KINDA (2189) åren 1876 -1895. Sommaren 1879 varierade han även att vara befälhavare på BJÖRKFORS N:o 2 samt KNYCK. Under åren 1896-1899 var han befälhavare på NYA KINDA. Han var sedan sjuk ett par år innan han dog 1903. Hans syster Hulda Charlotta Hulting född 1859 bedrev en ordentlig skeppshandel i hörnet av Kungsgatan-Hamngatan i Linköping mellan 1890-1932.

 
     
  Hydén, August Gustaf. ägare ÅSUNDEN  
  Hydén, Mauritz.  
   

Järnhandlare och Grosshandlare född 1827(?). Började som femtonåring 1842 i Schambertz järnaffär på Storgatan 41 i Linköping. Han greps av guldruschen och for till Amerika. Han återvände 1854 till Linköping. 1858 övertog han Schambertz affärsverksamhet. 1868 inköpte han Stångs magasin. Han bodde strax ovanför magasinet på Kungsgatan 1, som låg där hamngatan går fram idag. År 1871 uppförde han sommarvillan Cap Julie vid Stångån. Därifrån bedrev han och hans söner sin favoritsysselsättning, segling på Roxen. Han övergick mer till att bedriva spannmåls- och trävaruaffärer. Han var på något sätt inblandad i Sågverksbolaget i Björkfors, möjligtvis delägare. Han var ägare av ångfartygen BJÖRKFORS N:o 1 och KNYCK som fraktade för Björkforsbolaget. Han sålde järnaffären 1874. Han var den förste linköpingsbo som skaffade sig en cykel. Han dog 1891.

 
     
Till Kanalmänniskor Hägerström. skeppare JOHN  
Till menysidan Häggblad, A. skeppare GRIPEN, EXPRESS