uppdaterad 080805

 

Kanalmänniskor A-B-C

~ Kinda kanal ~

Mail till mig

 

Till menysidan

A

 
Till Kanalmänniskor Ahlgren, E. skeppare TRANSPORT  
  Ahlin,  A. skeppare BORE  
  Ahlström, Elof Valentin.  
   

 

 

Elof var ångfartygsbefälhavare och boende i Opphem. Han var befälhavare på ångaren KIND (5493) åren 1920-23. År 1928 inköpte han ångaren GUST. af UGGLAS (2701) och var själv befälhavare. Han bodde sedan i Ramshäll i Linköping. När fartyget var i dåligt skick förhyrde han innan 1934 fartyget ÖRN (3142). Han flyttade till Norrköping 1939 och innehade GUST. af UGGLAS till 1941. Han hade tre söner som var med på pråmarna, Sven, Olle och Bertil, sistnämnde föll i från båten och drunknade i Brokinds sluss. 1948 till -49 var han delägare i bogseraren TASSE.  
     
  Alexander. besättningsman TÄRNAN  
  Alexandersson, Georg. styrman KINDA  
  Alm, Robert. skeppsbyggmästare IRIS  
  Andersén, K. byggare JAL  
  Andersson. skeppare GRIPEN  
  Andersson, A. skeppare HORN  
  Andersson, Alb. skeppare JAL  
  Andersson, Anders Fredrik. skeppare IRIS  
  Andersson, Anders Gustaf. maskinist BOY  
  Andersson, C. skeppare HORN  
  Andersson, Carl Sigurd.  
    Född 1896 och boende i Dalängen i Horns socken. Han började 1914 som säckmatros på KINDA (2189) och avancerade senare till styrman. Som yngre kallades han allmänt för ”Sigge rickard” eftersom hans far Rickard var tidigare känd på kanalen. År 1926 blev Sigurd befälhavare på LINNÈ (3465). År 1927 var han befälhavare på KOLVIK (3472). Under året hoppade han in som skeppare på RENGEN. I april 1928 köpte han LINNÉ och var hennes befälhavare till han sålde henne i februari 1935. År 1939 var han befälhavare på TASSE (8284). Han har beskrivits som en stor man med ett glatt humör. Han var befälhavare på KINDA från 1939 och år 1945 köpte han henne. Han kallades allmänt för ”Sigge på Kinda” och förde henne som kapten till 1957 och sålde henne -58. År 1959 var han ett tag på ångaren KIND. Han deltog som sakkunnig med en båtlista i boken Kinda Kanal 1966. Han dog 1966.  
     
  Andersson, E. redare EXPRESS  
  Andersson, E. skeppare JOHN  
  Andersson, G. skeppare FRAM  
  Andersson, Gustaf Wilhelm.  
    skeppare boende i Tinnerbäcken. Var på bogseraren UNO från omkring 1910 till 1930. morbror till skepparen Alf Löf.  
     
  Andersson, Gustaf August.  
    Skeppare från Linköping. Var befälhavare på ångfartyget BOY 1888 till  i september 1897. När ångfartyget LINNÉ (3465) byggdes 1898 blev Gustaf ägare av en fjärdedel i fartyget. 1918 såldes fartyget till Linköpings Förenade Rederier. Gustaf var även befälhavare på LINNÉ under 27 år, 1898-1925. Under åren 1926 och 1927 var han alternerande skeppare på motorfartyget HÄGERN (6889).  
     
  Andersson, Gustaf Werner.  
    Skeppare från Björkfors. Var skeppare på FRAM under åren 1918-1919, 1927 var han på SVENSKE. Han var ägare av pråmen AGE 4 1928-1933 och drog pråm med en annan FRAM under dessa år.  
     
  Andersson, Ivar. pråmskeppare AGE 1 från Gårdsö  
  Andersson, Ivar. pråmskeppare AGE 1 från Brokind  
  Andersson, J. skeppare TEKLA  
  Andersson, J. skeppare ARLA  
 

Andersson, Johan Erik. pråmkarl ägare BOY

 
 

Andersson, Karl. rorgängare  KINDA

 
  Andersson, M. skeppare ÅSUNDEN  
  Andersson, O. skeppare TÄRNAN  
  Andersson, O. skeppare ÅSUNDEN  
  Andersson, Oscar. skeppare PRIMUS  
  Andersson, Otto Martin.  
    skeppare på lastfartyget REX 1931 och på IRIS några år från 1934.  
     
  Andersson, Per. maskinist KINDA  
  Andersson, Rickard.  
    Skeppare boende i Horn. Började 1896 på ångfartyget NYA KINDA. Troligt är att han var på fartyget till det såldes från kanalen 1912, för han var skeppare på ångfartyget GUST. af UGGLAS (2701) under åren 1912-15. År 1916 var han befälhavare på ångfartyget BOY (6057).  
     
  Andersson, Sven. eldare KINDA  
  Andersson, Sven P. kapten GENERAL BOY, JOHN  
  Andersson, Verner. däcksman KINDA  
  Andersson, W.  
  Arvidsson, J.  
   

Skeppare som förde Björkfors bolagets fartyg. Skeppare på ångf. JOHN 1876, ångf. GENERAL BOY 1877, ångf. BJÖRKFORS N:o 2 1878. Under året 1879 var han på ångf. PONY, ångf. KNYCK och ångf. BJÖRKFORS N:o 1. Sedan var han på KNYCK 1880-1888.

 
     
  Arvidsson, N. skeppare JOHN  
     
  B  
  Bagge, Edvin. ägare SYLVIA  
  Banck, G. O:son.  
    Befälhavare på ångaren BROKIND från halva säsongen 1894 till säsongen 1899. År 1900 var han befälhavare på NYA KINDA.  
     
  Bard, W. skeppare GRIPEN  
  Beck-Friis, Johan. ägare SYLVIA  
  Beckman. skeppare PONY  
  Bergfelt, Hildur. kock KINDA  
  Bergman, John. ägare HARGE  
  Bergström, C. skeppare TÄRNAN  
  Bergström, E. skeppare TÄRNAN  
  Bergström, Hj. skeppare TÄRNAN  
  Bergström, G. skeppare TÄRNAN  
  Bergström, Josef Konrad. besättningsman AGE 4  
  Björklund. befälhavare KINDA  
 

Björling, Wilhelm Leonard.

 
    Befälhavare från Horn, bodde senare i Linköping. Född 20 augusti 1843 i Kvillinge. Gift med Klara Engman född 28 nov. 1853 i Gammalkil. Hon hade tre barn från föregående äktenskap och de hade fem barn gemensamt. Wilhelm blev år 1861 den förste befälhavare på ångfartyget GENERAL BOY och slutade när de reguljära turerna upphörde 1872. År 1873 blev han befälhavare på ångf. GUST. af UGGLAS (2701). Sista säsongen han gjorde var 1878. Han benämndes i husförhörslängder som "arbetskarl", "mek.arb", "maskinist" och "jernarbetare". Wilhelm utvandrade till Amerika den 28/4 1904 och Klara tillsammans med de fyra yngsta barnen den 15/10 1904.   
     
  Bjärne, Gillis. skeppare SVENSKE  
  Blad, O. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Blixt, J. skeppare SJÖFRÖKEN  
  Boman, A.G.  
   

Skeppare som arbetade för Hycklinge Sågverksbolag. Åren 1873-86 var han skeppare på bolagets  ångf. THEODOR. Han hoppade även in på deras övriga fartyg såsom ångf. PRIMUS 1878, ångf. HORN 1885, PRIMUS 1886, ångf. IRIS i september 1886. Åren 1887-88 var han skeppare på ångf. ARLA.

 
     
  Boy, Johan Fredrik. initiativtagare GENERAL BOY  
  Brage, Carl Aron. pråmskeppare AGE 4  
  Brogren, Ludvig. bryggare redare GENERAL BOY, Ägare THEODOR  
  Brunell, Karl Gunnar. ägare AGE 1  
  Bylin. skeppare GUST. af UGGLAS, FIX  
     
  C  
  Cederberg, Axel Gustaf.  
    Rorgängare född 1869 i Kisa. Han började 1895 och arbetade på kanalen i 42 år. Sitt första arbete gjorde han på BOY som hopp-i-land-gast för om masten. 1901 och 1902 var han rorgängare på KINDA. På ångfartyget LINNÉ var han rorgängare i många år. I augusti 1916 nämns han första gången i Linköpings hamndagböcker, då som skeppare på ångfartyget BOY (6057). Försommaren 1918 var han skeppare på ångfartyget SJÖBJÖRN och försommaren 1919 skeppare på ångf. FRAM. 1928 hoppade han in som befälhavare på ångf. ATLAS för en kort period. 1937 la han upp med kanalarbetet. Han dog 1951. Har beskrivits: ”Cederberg var en liten gubbe med skägg”.  
     
  Cedercrona, Hjalmar Axel August.  
    Hjalmar var född 1839 i Karlsborg Skaraborgs län. Han befälhavare på ångfartyget BJÖRKFORS N:o 2 åren 1873-77. År 1878 började han som befälhavare på ångfartyget BROKIND (1807). Bodde i Horn till 1891 sedan i Linköping. Han var kvar på BROKIND till halva säsongen 1894 då han dog. Hans son blev senare OS-medaljör.  
     
  Cederström. pråmskeppare ÖRNESTRÖM  
Till Kanalmänniskor Cornelius, Hugo. grosshandlare redare GUST. af UGGLAS  

Till menysidan