uppdaterad 100406

Människorna på Kinda kanal

Mail till mig
Till menysidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ångbåtsbefälhavare, skeppare, pråmkarlar, maskinister, eldare, rorgängare, andra besättningsmedlemmar och slussvakter

Här är listor med personer som på ett eller annat sätt har bidragit till Kinda kanals historia blivit så fyllig.

Listan innehåller namn som jag återfunnit i Linköpings hamndagböcker och i Riksarkivet, sjöfartsregistret samt från människors minnen. Listan innehåller mest namn på skeppare och ägare eftersom besättningsmän sällan antecknades. Om du vet om någon släkting som befarit kanalen så meddela gärna namn på denne, det behöver inte finnas uppgift om vilken båt personen varit på!

Listan kommer att utökas vartefter, med hänsyn till efterlevande släktingar.

Hittar du information som behöver rättas till så meddela gärna mig.

 
 

Lista med efternamnsordning

 
     
 

A - B - C

 
     
 

D - E - F - G - H

 
     
 

I - J - K

 
     
 

L - M - N

 
     
 

O - P - Q - R - S

 
     
 

T - U - V - W - Y - Z - Å - Ä - Ö

 

Till menysidan