uppdaterad 080805

 

Bogserångfartyget JOHN

en Björkforsdragare

Mail till mig

 

Till menysidan    
  Ångaren JOHN nämns i Linköpings hamndagböcker 1871 då hon levererar 254 slipstenar till Linköping.  
Till Fartygslistan    
  Ägare av fartyget var Björkfors AB.  
     
  År 1873 var kapten Hägerström befälhavare, och samma år skeppare J.M. Landström.  
     
  År 1875 är Olof Svensson skeppare. 1876 J. Arvidsson samt under året skeppare E. Andersson.  
     
  År 1880 N. Arvidsson. 1883 J. Jonsson. 1884 -1888 Sven Andersson.  
     
 

Fartyget drog pråmar med virke och kol via Linköping till Mem med fler orter.

 
     
  Efter 1888 höll hon sig troligtvis helt i Kindas sjösystem och inte förrän 1894 då skeppare A. Fredriksson drog pråmen BOY N:o 1, kom hon till Linköping.  
     
 

Därefter nämns hon inte i Linköping mer.