uppdaterad 080216

 

Bogserlastmotorfartyget IRIS (7181)

ett Hägerstadbygge som hamnade i Vättern

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

     
  Namn: IRIS av Hägerstad  
Till Fartygslistan Byggår: 1922  
  Skrov: furu på kravell  
  Längd: 19,13 m   
  Bredd: 3,88 m   
  Djup i rum: 1,86 m  
  Bruttodräktighet: 42 ton  
       
     
  Bygget av fartyget skedde i närheten av Bröth i Hägerstad. Det påbörjades vintern 1921 och stod klart till midsommar 1922. Byggledare var skeppsbyggmästare Robert Alm från Högalidsgatan, Stockholm. Fartyget var ett kompositbygge av furu på kravell. Beställare var skepparen Frans Ludvig Jonsson, Årteryd Hägerstad som gav fartyget namnet IRIS.  
     
  Även att bygget skedde så sent som 1921-22 uppstod en skröna som sägs vara sann. i en bildserie om Kinda Kanal i Östgöta Correspondenten på 1960-talet berättade någon att IRIS skulle ha byggts på ett berg närmare bestämt på Hälleberget vid Bröth. Folk trodde då att hon aldrig skulle få vatten under kölen, vilket hon dock fick. Denna historia dementerades senare i ÖC av en man som själv var med vid bygget. Han berättade att bygget skedde på sankmark beväxt med alskog som mestadels fick röjas bort, och att det var nära vatten för att underlätta sjösättningen. Ord står mot ord, men det troligaste är dock den dementerande mannens uppgifter.  
     
  I fartyget satt inmonterad en råoljemotor som utvecklade 28 hkr.  
     
 

IRIS jungfrutur gick i sjön Åsunden från Sätra brygga till Björkfors brygga. På turen skulle söndagsskolebarn få följa med. Den 31 juli 1922 nämns IRIS första gången i Linköpings hamn.

 
     
 

Den 14 mars 1925 sålde Ludvig Jonsson fartyget till Yngve Johansson och sin son maskinisten Axel Gunnar Jonsson för 12.000 kr. De ägde var sin halva och Johansson var huvudredare.

Fartyget låg vid försäljningen upplagt i Tannefors övre sluss.

   Yngve Johansson skrev till kommerskollegium ”vi, fartygets ägare, äro i stort behov av att erhålla Jonsson som befälhavare å Iris, enär han lovat uppehålla denna befattning för långt mindre avlöning än en examinerad skeppare skulle betinga sig”. Det blev dock andra skeppare som förde befälet på fartyget under 1925. Först G. A. Andersson snabbt avbytt av A. J. Tell.

 
     
  Fartyget registrerades inte förrän den 16 mars 1925 som IRIS 7181 om 27.68 ton.  
     
  Det första överbygget på fartyget var en avlång ’glasveranda’ som fanns kvar 1929. Det ändrades någon gång innan 1933 då akterdäcket istället var inbyggt med en högre styrhytt framför. Vintern 1932-33 var fartyget upptaget på land vid Hjulsbrovarvet.  
 

 

 
 

År 1930 köptes Jonssons halva av Yngve Johansson för 3000 kr och Yngve blev ensam ägare.

 
 

 

 
  Befälhavare 1926-31 var Johan Wilhelm Pettersson, Björkfors. Åren 1932-33 var det Anders Fredrik Andersson. Några år från 1934 var det Otto Martin Andersson.  
     
  Från år 1940 bogserade IRIS pråmen AGE 4. Åren 1941-43 står inte motorfartyget IRIS omnämnd i Linköpings hamndagböcker, däremot finns en pråm IRIS just mellan dessa år! Troligtvis bogserade Yngve Johansson IRIS som pråm efter sin bogserare FRAM några år.  
     
 

 

Skeppare Karl Verner Karlsson, Lund Söderö kallad ”Kalle söderö”, köpte tillsammans med motorskötaren Nils Olov Fagerlund, Söderö, fartyget IRIS 1945 för 2.000 kr. Fartygets hemort blev då Söderö.

 

Här syns "Kalle söderö" och Fagerlund vid Hjulsbrovarvet 1947 vid ombyggnad av AGE 1:an.

 
     
 

De sista frakterna på Kinda Kanal gjorde fartyget året 1947.

 
     
 

Den 5 september 1949 såldes IRIS från Kinda Kanal för 3.000 kr till Sven Ivan Holmberg, Örberga i Vättern. Befälhavare blev Nils Harry Holmberg. Fartyget ombyggdes till sandsugare på Vättern.

 
     

Till Fartygslistan

Till menysidan

IRIS finns med i skeppslistan för år 1955 men inte år 1957, så någon gång där emellan så drogs hon upp på land vid Örberga och höggs upp. Hon ligger, det som finns kvar, i Vättern vid Skäljen, ett fiskar och skepparsamhälle som blivit sommarstugeområde. Den 3 oktober 1961 anmälde Sven Holmberg till kommerskollegium att fartyget upphuggits för cirka 8 år sedan.