uppdaterad 080216

 

Bogserångfartyget IRIS

en okänd Linköpingsangörare

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: IRIS  
Till Fartygslistan    
 

År 1885 nämns ångaren IRIS i Linköpings hamnstyrelses dagböcker första gången som vinterliggare. Skeppare var Th. Göransson.

 
     
  Säsongen 1886 var J. A. Fredriksson befälhavare och i september samma år var det  A. G. Boman. År 1887 var det J. Johansson.  
     
  Både Fredriksson och Boman gick på fartyg som tillhörde Hycklinge sågverksbolag, så det är ganska troligt att IRIS hade något samröre med det bolaget.  
 

 

 
  Det är okänt var hon kom ifrån och vem hon exakt tillhörde. Fartyget drog pråmar som hette ÅBY. Åby finns ju vid Horn.