uppdaterad 071220

 

Bogserångfartyget IDA

Bogserångfartyget UNO

en Linköpingsbogserare som bytte namn

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: IDA - UNO  
Till Fartygslistan Skrov: Stål  
     
  Den lilla ångbogseraren IDA nämndes i Linköpings hamn första gången 1889.  
  Ägare var Wilhem Scherling som hade sin vedgård vid Tinnerbäcken. Tinnerbäcken var även fartygets hemmahamn.  
     
  Från 1889 fram till 1892 var skeppare Svensson befälhavare på IDA och år 1893 blev Alb. Gustafsson befälhavare. Han var kvar till och med 1895 års säsong.  
     
  År 1894 den 22 april står i Linköpings hamndagböcker: "Ångf. UNO (f.d. IDA ombygd här)".  
     
 

År 1896 blev Gustaf Adolf Pettersson, hitflyttad till Tinnerbäcken från Lysekil, befälhavare på fartyget. Han gjorde sista säsongen på fartyget år 1906.

 
     
  År 1907-08 var skeppare Adolf Fredrik Sjögren befälhavare och 1909 var Karlsson befälhavare.  
     
 

År 1910 var Gustaf Wilhelm Andersson befälhavare. Hans systerson ynglingen Alf Löf var med sin morbror på båten så fort han fick tillfälle att följa med.

 
     
  Åren 1911 till 1924 var A.F. Sjögren återigen befälhavare. År 1913 började Löf som hoppilandkalle. A. F. Sjögren var även maskinist på UNO.  
     
 

Skeppare A. Sjöström hoppade in på vissa turer under åren 1913, 1917 och 1918.

 
     
  År 1924 hoppade Gustav Nilsson in som befälhavare vissa turer. Det blev Nilsson med sin vedgård norr om Tinnerbäcken som övertog UNO, troligtvis detta år.  
     
  År 1924 började pråmskeppare Evald Öberg på vedgården och kom med på UNO.  
     
  1925-27 var G. W. Andersson skeppare igen. Skeppare J. W. Pettersson hoppade in 1925 och 1926. 1928 skeppare G. Törnvall snabbt avbytt av A. F. Sjögren som var kvar 1929. 1930 var Nilsson och sedan G. W. Andersson skeppare och drog pråmarna TRANSPORT 3 och TÄRNAN 3.  
     
  Ångaren UNO var svartmålad men blev senare gråmålad.  
     
  1931 fortsatte G. W. Andersson som befälhavare och drog pråmen BORE n:o 9.  
     
  Den 31 oktober 1931 lades UNO upp i Linköpings hamn.  
     
  Först 1934 var hon i trafik med Erik ”Mallert” Carlson som befälhavare. Under året drog hon pråmarna TÄRNAN 3, OLLE och LINNÉ 1.  
     
  Troligtvis försvann UNO från Linköping efter 1934 (måste kolla en uppgift)  
     
  Mig veterligen så finns det bara ett fotografi på UNO och det är när båten ligger vid Grebo brygga i sjön Ärlången på Kinda kanal.  
Till Fartygslistan    
Till menysidan Linköpingsbon Ove Aspenström mindes att det på senare år satt en förbränningsmotor inmonterad.