uppdaterad 080222

 

Hjulsbrovarvet

 

Mail till mig

 

Tillbaka till varv

Tillbaka till meny

  Detta reparationsvarv söder om Linköping tillkom eftersom det i Linköpingstrakten var ont om upptagningsplatser för större fartyg. Det var år 1931 som linköpingsbröderna Georg, Arne och Tore Johansson startade reparationsvarvet.

 

 
Nya bilder från varvet, saker som finns kvar idag.  

 

Bröderna var uppväxta med fartyg och sjöliv, eftersom deras far Axel Johansson var skeppare på Kinda kanal. Familjen bedrev fraktfart med bogserfartyget BALDER med pråmarna BORE 10 och OLLE och behövde någonstans att reparera dem.

 

 
Lista på fartyg som tagits upp på slipen vid varvet  

 

Nedanför Landeryds kyrka söder om Hjulsbro fann de en plats som var idealisk som upptagningsplats. Den långgrunda och plana marken vid kanalen hade tillkommit av människohand. På platsen låg nämligen ett tegelbruk från 1890-talet till omkring 1910. Lera grävdes ut och på så sätt formades den plana marken ner mot kanalen.

 

 
Varvsbild

Familjen Johansson

 

 

Varvet har aldrig haft något officiellt namn förutom adressen Dockulla. Många smeknamn har dock förekommit i både skrift och folkmun; Hjulsbrovarvet, Dockulla slip, Båtvarvet och Bröderna Johanssons varv. Namnet Dockulla är kommet av gården Docketorp som det avstyckades från.

 

 
Resor med BORE och pråmsläpet  

 

Först byggdes en verkstadsbyggnad på platsen. De iordningställdes en manuell slip för upptagning av fartyg och redan till vintern 1931 togs den första fartyget upp, en pråm vid namn PER. Under tiden byggdes bostadshuset och inflyttning skedde i mars månad 1932. År 1937 byggdes en smedja för tillverkning av smide till reparationerna.  
   

 

Endast ett nybygge har förekommit nämligen bogserbåten TÄRNAN 1935-36.  
   

 

Under vinterhalvåret var det full aktivitet på varvet men under resten av året var det tyst för då bedrevs fraktfart på kanalen med familjens fartyg. En bättre begagnad bogserbåt inköptes från norrköping i december 1935, nämligen BORE. Gamla BALDER skrotades på varvet våren 1936.  
   

 

När fraktfarten upphörde på Kinda kanal var Johanssons de sista att dra pråmsläp på kanalen 1948. De försålde pråmarna förutom AGE 1 som lades upp på  varvet. Hon ombyggdes till motorfartyg och fick Linköping som hemmahamn, fastän det fortfarande stod Hjulsbro på fartyget. Det var det sista fartyget som sjösattes och året var 1948. Tore och Arne fortsatte att bedriva fraktfart med AGE 1:an medan Georg slutade sjölivet och istället startade såg och hyvleri vid varvet.  
Tillbaka till varv

Tillbaka till meny

 

Större delen av Kinda kanals flotta under 1930- och 40-talen har legat upplagda vid Hjulsbrovarvet.