uppdaterad 080130

 

 

 

 

HAMNAR och BRYGGOR

och LASTAGEPLATSER på KINDA KANAL

kom gärna med synpunkter på fler bryggor och lastageplatser som jag missat.

Mail till mig

 

 

 

 

Till menysidan

 

 

Linköpings hamn: Enligt ett beslut från slutet av 1880-talet sträcker sig Linköpings hamn från Nykvarns hamn norr om slussen till kajen söder om Tinnerbäcken, bara för att hamnen började bli för lång för hamnfogden att hålla koll på.

Hamnen kan uppdelas i flera delar, nämligen följande från norr räknat:

 

 
  Nykvarns hamn, tillkom 1843 och blev den första ordentliga hamnen i Linköping innan Nykvarns sluss byggdes. Det är kajen nedströms Nykvarns sluss, där Kallerstadbron numera passerar över.  
     
  "Nya hamnen", färdigställdes 1867 och invigdes den 19 september. Sträckte sig från stadens klapphus vid nuvarande "Drömmarnas båge", förbi Stångs magasin till straxt nedanför järnvägsstationen. Här byggdes hamnkontoret.  
     
  "Stångebro hamnen", byggdes 1879 från Stångebro söderut ned mot Tinnerbäckens utlopp.  
     
  "Ångsågs hamnen", "sockerbruks hamnen", Linköpings hamn ansågs för liten och byggdes ut ytterligare. 1896 invigdes hamnen som blev en fortsättning från "Nya hamnen" till Nykvarns sluss. Här låg Linköpings ångsåg fram till 1905 då Linköpings sockerbruk startades.  
     
  "Scherlings vedgårdskaj", tillkom i mitten av 1880-talet i Tinnerbäcksområdet söder om Tinnerbäckens utlopp. Det var Wilhelm Scherling som startade ett vedsågeri där. Denna kajstump blev den sydligaste delen av Linköpings hamn.  
     
  Grebo brygga: i södra delen av sjön Ärlången.  
     
  Bjärka Säby brygga: vid Bjärka Säby slott i Stora Rengen.  
     
  Rimforsa brygga: vid Rimforsa samhälle.  
     
  Opphem brygga: i norra Ämmern. Här kunde man anknyta till tåg på Östra Centralbanan.  
     
  Hovstad brygga: i sjön Åsunden  
     
  Hovby brygga: "Kisas hamn" i sjön Åsunden. Under ett par årtionden före 1900-talets mitt var Filip Eldh hamnfogde på Hovby brygga. När han svarade i telefon sa han: -Eldh på brygga! och kunde då få höra: -Ja, men släck då!  
     
  Björkfors brygga: i sjön Åsunden lastageplats för Björkfors samhälle.  
     
  Horns brygga: i sjön Åsunden lastageplats för Horns samhälle.  
     
  Hycklinge brygga: i sjön Åsunden lastageplats för Hycklinge samhälle.