uppdaterad 080322

 

 

 

Passagerarångaren och lastfartyget

GUST. af UGGLAS  (2701)

en kanalveteran med namn efter en landshövding Gustaf af Ugglas,

dock förkortat så att förväxling inte skulle ske

Mail till mig

 

 

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
Till Fartygslistan Namn: GUST. af UGGLAS - KARON - GUST. af UGGLAS  
  Byggår: 1870 -71 på Motala Mekaniska Verkstad AB i Motala  
  Upphuggen: 1960 vid Öregrundsvarvet i Östhammar  
  Skrov: furu på kravel järnspant

 

modell av Gust. af Ugglas

 
  Längd: 23,23 m  
  Bredd: 4,33 m  
  Djup i rum: 2,10 m  
  Bruttodräktighet: 72 ton  
     
  Fartyget byggdes av furu på kravel på järnspant 1870 -71 på Motala Mekaniska Verkstad AB i Motala som kombinerat passagerar och lastfartyg med matservering ombord.  
  Hon mätte 6,5 nyläster och var försedd med en 15 nominella hkr ångmaskin.  
     
  Fartyget beställdes av Stångåns Ångbåtsbolag och fick namnet GUST. af UGGLAS efter ordföranden i direktionen för kanalbyggandet, Landshövding friherre Gustaf af Ugglas.  
     
  Som det andra passagerarfartyget på Kinda kanal insattes GUST. af UGGLAS i trafik den 17 juni 1872 mellan Linköping och Horn. Huvudredare samma år var F. V. Österberg, befälhavare var kapten E. O. Lindgren, Linköping.  
     
  När Sveriges konung Oscar II gjorde sin eriksgata på Kinda kanal i september 1873 var det GUST. af UGGLAS som fick äran att transportera honom längs kanalen. Resan gick från Linköping till greve Melker Falkenberg på Brokind, där övernattning skedde. Nästa dag gick färden hem till Stockholm, fast då med häst och vagn. Befälhavare under resan ska ha varit kapten Sundin.  
     
  Åren 1872 -73 gjorde hon samseglande turer med GENERAL BOY.  
     
  År 1873 blev kapten Wilhelm Björling från Horn befälhavare.  
     
  Alla turer mellan Linköping och Horn sköttes från 1874 till 1878 enbart av GUST. af UGGLAS. När passagerarfartyget BROKIND tog över trafiken 1878, fortsatte GUST. af UGGLAS enbart som lastfartyg på kanalen.  
     
  1879 tog kapten Alf. Danielsson över befälet. En möjlighet är att Hycklinge Sågverksbolag blev ägare av fartyget, då flera av skepparna förde det bolagets andra fartyg.  
     
  Den 14 april 1887 uppmättes fartyget i Vadstena till 51.37 ton.  
  År 1888-1894 var C.J. Fredriksson befälhavare.  
     
  Den 28 maj 1895 registrerades fartyget som nr 2701 i Sveriges fartygsregister med signalbokstäverna JGBF och med ny ägare. Ett rederi i Linköping med flera delägare och trävaruhandlare Johan August Samuelsson som huvudredare samt Johan Constans Svensson som befälhavare.  
  Den 4 januari 1901 sålde J. A. Samuelsson sin 1/3-del i fartyget till trävaruhandlare G. Gustafsson. En 1/3-del, ägd av C. G. Samuelsson såldes till grosshandlare Hugo Cornelius i Gamleby. Ägarförhållandena är inte riktigt klarlagda men befälhavaren J. C. Svensson ägde en tredjedel i fartyget.  
  År 1910 var kapten Bylin befälhavare men efter honom var Svensson tillbaka.  
  år 1912 efter 17 år på fartyget avbyttes Johan Svensson som befälhavare av Rickard Andersson, Horn. Han var kvar till säsongen 1915.  
     
  I maj 1915 inköptes GUST. af UGGLAS för 9.000 kr av Linköpings Förenade Rederier AB. Hon drog då bolagets pråmar KINDA 1 o. KINDA 2.  
     
  År 1916 -17 var Gustaf Oscar Johansson befälhavare och 1916 var även Östling det ett tag. År 1918 blev Wilhelm Pettersson i Björkfors befälhavare.  
     
  År 1919 lämnade fartyget kinda kanal då hon såldes för 27.000 kr till Södergrens Rederi i Mönsterås, huvudredare var Carl Aron Cedergren och befälhavare var Axel Hjalmar Österberg i Norrköping. Fartygets namn ändrades den 18 januari samma år till KARON.  
     
  Den 3 november 1923 inköptes fartyget av Kindaortens Transportaktiebolag i Hycklinge för 9.000 kr. Namnet ändrades igen den 20 november 1924 till GUST. af UGGLAS.  
     
  Certifikat den 30 mars 1928, ägare ångfartygsbefälhavare Elof Valentin Ahlström i Opphem. Han inköpte fartyget för 4.500 kr(oklart när) och förde det själv. Med fartyget bogserade han pråmen LUX och gick på 1930-talet enbart med asptimmer till Jönköpings tändsticksfabrik. Harry Sundin var befälhavare under några år.  
     
  Vintern 1938-39 låg fartyget nedmonterat vid Hjulsbrovarvet.  
     
  När E. V. Ahlström flyttade till Norrköping 1939 blev det även GUST. af UGGLAS hemort. I slutet av 1939 lämnade hon Kinda kanal för alltid, för vinteruppläggning i Norrköping.  
  Den 30 augusti 1940 ommättes fartyget i Stockholm till 33.94 ton  
     
  År 1941 ändrades hemorten till Söderköping när fartyget såldes för 9.750 kr till fartygsbefälhavaren Elis Robert Wastesson i Söderköping som själv förde fartyget med timmerbogsering i Bråviken och på ostkusten.  
  Den 8 juni 1942 skedde ommätning av fartyget i Norrköping till 35.17 ton.  
     
  Den 27 juni 1946 registrerades att GUST. af UGGLAS ändrats från ångfartyg till motorfartyg och att maskinstyrkan var 40 hkr. En 2-cylindrig Bolinder Munktell, tillverkad i Eskilstuna 1918. Fartyget ommättes i Norrköping den 6 juni 1946 till 39.58 ton.  
  År 1949 blev kapten Gustav Herman Lönnberg i Norrköping ägare för 19.500 kr.  
  År 1950 var E. R. Wastesson, Söderköping återigen ägare sedan Lönnberg ej kunnat fullgöra sina förpliktelser och fartyget återlämnades till Wastesson för 7.500 kr.  
     
  Den 12 november 1956 såldes GUST. af UGGLAS till entreprenör Karl Helmer Karlsson i Nävekvarn för 1.500 kr som i sin tur sålde fartyget den 14 augusti 1958 till Svenska Muddringsbolaget i Nacka för 1.700 kr.  
     
  Den 1 december 1960 anmäldes att GUST. af UGGLAS hade upphuggits vid Öregrundsvarvet i Östhammar den 24 november 1960.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Fartyget blev 88 år och finns som modell i Östergötlands Länsmuseums ägo.