uppdaterad 070827

 

Bogserlastångfartyget GRIPEN

Gick som passagerarfartyg 1871

Mail till mig

 

Till menysidan Fartygsfakta    
  Namn: LÅNGEDRAG - GRIPEN  
Till Fartygslistan Byggd: 1865 på Göteborgs Mekaniska Verkstad  
  Skrov och däck: Stålskrov  
  Längd:  20,90 m (6 nyläster)  
  Bredd:  4,28 m  
Djupgående: 5 fot  
Bruttodräktighet: 35 ton  
Fartygets ångmaskin utvecklade 8 hkr. (12 nhk)  
   
 

Detta ångfartyg byggdes med stålskrov år 1865 på Göteborgs Mekaniska Verkstad för egen användning inom verkstaden. De gav fartyget namnet LÅNGEDRAG.

 
     
  Efter tre år, 1868, såldes fartyget till ett bolag i Linköping för trafik på sjön Roxen med ändrat namn till GRIPEN.  
     
  Bolaget sålde fartyget i sin tur till herr E. Andersson, befälhavare blev Alf. Danielsson. Det är mest troligt att redaren E. Andersson köpte GRIPEN före 1871 eftersom både GRIPEN och Anderssons andra fartyg EXPRESS gick reguljära turer med passagerare på Kindasjöarna från sommaren till hösten 1871. Det året var kapten Goes befälhavare ombord.  
     
  Fartyget som var av större storlek drog sedan laster och pråmar på kanalen.  
     
  År 1880 var C.E. Ekholm skeppare på fartyget som drog pråmar, bland annat pråmen ÖRNESTRÖM med pråmskeppare Cederström, från Linköping och troligtvis ut på Göta kanal.  
  År 1889 var A. F. Fredriksson och ibland C.J. Fredriksson skeppare på fartyget.  
  År 1890 var dessa med samt även skeppare Oskar Lindberg.  
  Åren 1893-96 var C.E. Ekholm skeppare. Han efterföljdes 1897 av skeppare A. Häggblad och samma år Sundin.  
  År 1898 tog C.J. Ström över befälet och var kvar till säsongen 1901.  
  År 1902 övertog skeppare J.W. Jonsson fartyget. 1903 byttes han av med en kapten Andersson.  
 

 

 
  År 1904 började kapten W. Bard som befälhavare, men efter den säsongen nämns GRIPEN inte mer i Linköpings hamn.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Fartyget såldes 1907 eller 1909 till sjön Sommen.