uppdaterad 080322

 

Bogserångfartyget GERDA

ett Norrköpingsbygge

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: GERDA  
  Byggår: 1907 i Norrköping  
Till Fartygslistan Skrov: stålskrov  
  Längd: 15,63 m    
  Bredd: 4,20 m  
     
  Ångfartyget GERDA var byggt med stålskrov i Norrköping år 1907.  
     
  28 april 1910 nämns hon första gången i Linköping med skeppare Karlsson och efter honom åren 1911-1914 var Albin Julius Tell befälhavare.  
     
  Vintern 1911-12 var hon vinterliggare vid Lindroths vedgård i Linköping.  
 

 

 
  1915 blev D. Pettersson skeppare på fartyget det var också sista året hon omnämndes i Linköping.  
     
  Ägare när fartyget trafikerade farvattnen runt Linköping var Carl Wilhelm Lindroth, Linköping och Hugo Drangel, Horn.