uppdaterad 071222

 

Bogserångslupen GENERAL BOY

Kinda kanals första passagerarförande

ofta ihopblandad med en annan båt vid namn BOY

Mail till mig

 

       
Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: GENERAL BOY  
Till Fartygslistan Byggår: 1861 delvis på Motala Verkstad, Motala och delvis i Brokind  
  Skrov: Stål  
  Längd: 17,07 m eller 17,25 m (olika källor)  
  Bredd: 3,60 m  
  Djupgående: 4,5 fot  
     
  Generallöjtnant Johan Fredrik Boy på Stavsäter i Vist socken satt med i det nybildade Kinda Ångfartygs AB. Han tog initiativ och beställde ett ångfartyg från Motala Mekaniska Werkstad AB. Året var 1861 och det beställda fartyget byggdes med stålskrov i delar.  
     
  Anledningen till att fartyget byggdes i delar var för att det var det enda sättet att transportera fartyget till Järnlunden som då var en insjö, innan Kinda kanal stod färdigt. Delarna fraktades från Motala på Göta kanal till Berg eller Linköping, därifrån gick färden vidare på landsväg med oxar och vagn till Brokind för att där monteras ihop till färdigt fartyg.  
     
  Den lilla ångslupen döptes till GENERAL BOY efter den initiativtagande generalen och blev sjösatt den 5 oktober samma år. Dagen innan hade generallöjtnant Boy avlidit i sitt hem Stavsäter, han fick sorgligt nog aldrig uppleva den första ångbåten på Kindasjöarna.  
     
  Fartygets ångmaskin som utvecklade 12 hkr (15 nhk) förde henne ut på en jungfrutur på sjön Järnlunden den 19 oktober. Befälhavare var kapten Wilhelm Björling från Horn.  
     
  Den lilla ångslupen GENERAL BOY gjorde reguljära turer 2 á 3 gånger i veckan mellan Horn och Labbenäs i Stora Rengens nordspets, såväl med passagerare som gods. Allt eftersom kanalens sträckning blev klar förflyttades båtens ändstation till Hovetorp och vidare allt närmare Linköping.  
     
  Fartyget hade en bogserinrättning som bestod av en ekpollare akterut, och pråmen som drogs döpte folkhumorn till GENERALSKAN. Enligt hörsägen skulle passagerarna fått resa med på pråmen då den lilla båten inte erbjöd så många platser.  
     
  Kapten Björling förblev befälhavare på fartyget så länge hon var det enda passagerarförande fartyget på sträckan, och det varade i 11 år till 1872.  
     
 

Även åren 1872 -73 gjordes turer mellan Linköping och Horn, men efter 1873 gjordes inga reguljära turer.

 
     
  År 1873 var bryggare Ludvig Brogren i Linköping redare för båten och kapten C.H. Kindal var befälhavare. På sommaren tog kapten Sven P. Andersson över som befälhavare, och den 12 nov. fördes hon av A. Lange.  
     
  Därefter fungerade hon enbart som pråmdragare och dessa personer var befälhavare:  
  År 1874 kapten Österholm. Åren 1875-76 skeppare J.M. Landström. År 1877 kapten J. Arvidsson. År 1878 J.J. Jansson och samma år S. Larsson. En trolig teori är att hon hade övergått i ägandeskap till Björkfors AB, eftersom nämnda skeppare även förde det bolagets övriga fartyg, samt att hon drog bolagets pråmar.  
     
  Den 1 november 1878 nämns ångslupen GENERAL BOY i Linköpings hamn sista gången. Hon såldes till Karlshamn där hon gick som passagerarslup. Den 30 november 1886 figurerar hon, enligt boken Alla våra ångslupar, i en notis i Ronneby Tidning.  
  Och här slutar uppgifterna om den lilla ångslupen som fick sitt namn efter en gammal general.  
     
  Följande uppgifter finns i boken Alla våra ångslupar, de är däremot med stor sannolikhet tyvärr ihopblandade med en annan båt på Kinda kanal.  
     
  Enligt boken skulle GENERAL BOY ha sålts tillbaka till Linköping för att enbart gå som pråmdragare med förkortat namn till BOY, men det var med största sannolikhet ihopblandat med bogserångfartyget BOY, hon återkom troligtvis aldrig.  
     
  Enligt boken såldes skrovet ca 1928 från Linköping till Stockholm, men det årtalet överensstämmer mer med BOY vars skrov höggs upp däromkring.  
     
  Kinda kanalkaptenen Sigurd Andersson bestred i ÖC på 1960-talet i en bildserie om kanalens båtar att båten BOY inte skulle ha varit samma fartyg som GENERAL BOY. Detta beroende på att BOY hade träskrov och var längre än den smalare GENERAL BOY.  
Till Fartygslistan    

Till menysidan

Skribenten Jon Villskog skrev i ÖC 1961.09.16 om den lilla ångaren GENERAL BOY. Han påstod då att Motala Mekaniska Verkstad byggde om en hjulångare som gått på Dalslands kanal, till ett propellerdrivet fartyg som blev GENERAL BOY, denna uppgift är med största sannolikhet inte sann beroende på att hon byggdes i delar. Däremot är det inte uteslutet att det kan vara BOY det handlar om.