uppdaterad 080216

 

Bogsermotorfartyget FRAM

Björkfors lilla Fram

Mail till mig

 

Till menysidan

Fartygsfakta

   
  Namn: FRAM  
Till Fartygslistan Skrov: stål  
     
  Motorfartyget FRAM var byggt med stålskrov. Hon omnämns i Linköpings hamn första gången den 23 augusti 1917 med skepparen A.L. Johansson.  
     
  Hon gick troligtvis bara på sjöarna för sedan nämns hon inte i Linköping förrän 1928 med skepparen Gustaf Werner Andersson, Björkfors som befälhavare. Han drog pråmen AGE 4 som han ägde en tredjedel i, därför är det troligt att de även ägde FRAM.  
     
  1933 sålde Andersson sin del i pråmen därför är det troligt att FRAM upphörde sin trafik då. 1932 är sista året hon nämns i Linköping.  
     
  FRAM låg enligt muntlig uppgift, "kvar länge i Björkfors".  
     
  Den 21 juli 1934 nämns en FRAM i Linköping med skepparen Erik ”Mallert” Carlson, Gillis Gustafson och Sigurd Gustafsson, de två sistnämnda från Björkfors.